Rädda Östersjön med din digitala innovation

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav, och även du kan vara med och göra skillnad. Med hjälp av Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra organisationer, privatpersoner, arbetsplatser och skolor att utveckla goda idéer för miljön. Du kan ansöka om stöd både gällande finansiering och kunskap. I år delar Ålandsbanken ut via Östersjöprojektet upp till 360 000  euro för goda idéer och projekt som hjälper till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Kategorin för digitala innovationer

Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi för med sig. År 2017 lanserades den nya kategorin för digitala innovationer, med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström och Ilkka Paananen, verkställande direktör för Supercell, i spetsen för juryn. Ambitionen är att locka fram fler digitala innovationer för ett renare Östersjön.

– Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det finns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen

–  Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Se videointervju med Niklas Zennström >

Kategorin för digitala innovationer främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en hälsosammare miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menas att en innovations eller ett projekts digitalisering medför ett mervärde som på annat sätt inte skulle gå att uppnå.

Gräsrotsfinansiering och minskande av matsvinn

Förra året finansierades två projekt inom kategorin för digitala innovationer. Ett av dem är webbtjänstenNutribute, som består av en plattform för gräsrotsfinansiering med fokus på projekt som förbättrar Östersjöns tillstånd. Det andra projektet som finansierades är spelapplikationen Froodly Go, som erbjuder ett modernt och roligt sätt att skära ned på mängden bortkastad mat genom att uppmuntra människor att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet.

Råkar du ha den sortens innovation vi letar efter?

Du som bor eller verkar i Finland, på Åland eller i Sverige kan anmäla ditt projekt här >
Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av projektet, samt information om budget och tidsplan. Sista ansökningsdagen är 30.9.

Läs mer om Östersjöprojektet och de övriga kategorierna här >

Alla ansökningar är välkomna!