Ansök om finansiering

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran, att informera, kommunicera eller motsvarande. I ansökan bör tydligt framgå den förväntade effekten av projektet, såsom vilken typ av förändring i beteendemönster som kan åstadkommas och hur många personer som nås.

ANSÖK OM FINANSIERING FÖR DITT PROJEKT

Finansieringskategorier

I kategorin digitala innovationer efterlyses projekt som främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri eller en hållbar livsmedelsmarknad.

LÄS MER

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt.

LÄS MER

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

LÄS MER

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus och innehålla element av konkret vattenskydd.

LÄS MER

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt.

LÄS MER

Mottagare av finansiering 2018

År 2018 utdelades sammanlagt 300 000 euro i finansiering.