Östersjöprojektets resultat – 9 goda idéer för miljön får dela på 113.000 €

Sedan 1997 har Ålandsbanken delat ut ca 1.300.000 euro till olika miljöprojekt. Under 2015 har banken ytterligare utvecklat arbetet att stödja insatser med både kapital och kunskap genom lanseringen av Östersjöprojektet.

Redan första året visade det sig finnas ett stort intresse för Östersjöprojektet och det mottogs ansökningar från närmare hundra projektidéer inom fyra olika kategorier. Projektet engagerade folk i en stor grad även för att rösta på de nominerade projekten och för att gilla och följa med i sociala medier. Det fantastiska engagemanget är en tydlig signal till alla projekt att deras insats har stor betydelse. Detta är en framgång som Ålandsbanken tar med in i den fortsatta satsningen på Östersjöprojektet under 2016 och åren framöver.

”Det är uppenbart att vi är många som vill göra skillnad och bidra till en positiv utveckling av det hav vi uppskattar att vara i, på eller bredvid”, konstaterar Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland.

Ålandsbanken presenterar vinnarna av både omröstningen och juryns val:

  1. Bättre kväverening vid reningsverken  40 000 €
  2. Rädda Täktbukten  20 000 €
  3. Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning  20 000 €
  4. Juryns favorit  Stoppa organismer mekaniskt 7 000 €

Projekt för och av barn

Östersjöprojektet stöder även initiativen nedan med sammanlagt 26 000 € Av barn – för barn, Östersjöveckan 2016, #ihanaitämeri, Östersjöpusslet och Östersjöambassadörsbesök i skolor

Jury

Karl-Johan Lehtinen, Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget),

Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland

Seppo Knuuttila, Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE),

Lotta Nummelin, VD för Östersjöfonden

Alf Norkko, Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet.