ÖSTERSJÖPROJEKTET

Med hjälp av Östersjöprojektet uppmuntrar

Ålandsbanken människor att utveckla

idéer för att förbättra

läget i Östersjön

Östersjöprojektet fokuserar på att förbättra läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion. Med en enkel process kan vi aktivera och engagera kunder, samarbetspartner och allmänheten.

Att stöda miljöprojekt har varit en del av Ålandsbankens verksamhet sedan så tidigt som 1997. Hittills har vi stött miljöarbete med över två miljoner euro. Våra Östersjökonton har spelat en viktig roll: banken har varje år donerat ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona av sina egna tillgångar till naturskydd.

Miljöskyddet fick ny vind i seglen sommaren 2014, då Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken, seglade med sina vänner från Åland till Skärgårdshavet och de såg på nära håll i vilket dåligt skick Östersjön var. Det hav som mötte dem var långt ifrån den rena Östersjö de hade föreställt sig. Vid slutet av dagen var de övertygade om att något måste göras. Senare under sommaren föll bitarna på plats, och observationerna som gjorts på havet i kombination med Ålandsbankens miljöarbete lade grunden för Östersjöprojektet.

Vad kan jag göra

för Östersjön?

WWF:s fiskguide
visar vägen till
hållbar konsumtion

Att äta Östersjöfisk som fångats från hållbara
fiskbestånd är en miljögärning.
Gå in och ta del av aktuella råd
om fiskarna i våra närvatten!

WWF:S FISKGUIDE

Vet du din
miljöpåverkan?

Med hjälp av Östersjökortet
hänger du lätt med i din
konsumtions miljöpåverkan.

LÄS MER

Beräkna
ditt eget
Östersjöavtryck!

Hur stort är ditt Östersjöavtryck,
och hur kan du påverka det?

GÅ TILL KALKYLATORN

Östersjöprojektet på Instagram

FÖLJ ÖSTERSJÖPROJEKTET PÅ INSTAGRAM

Kontaktuppgifter

Crista
Hietala

Marknadsförings- och kommunikationschef
+358 (0) 204 293 407
crista.hietala@alandsbanken.fi

Anne-Maria
Salonius

Direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken
+358 (0) 20 429 3401
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi