Östersjöprojektet uppmanar deltagare att medverka i miljöarbetet med hjälp av digitala innovationer

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojekt påbörjas och i år lanseras den nya kategorin för digitala innovationer. Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell, kommer att utvärdera projektidéer tillsammans med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström. I år delar vi ut upp till 400 000 euro.

Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker delar av havsbotten redan, som en konsekvens av övergödningen. Samverkan mellan flera parter och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. Östersjöprojektet uppmanar nu deltagare att medverka i miljöarbetet med hjälp av digitala innovationer.

–  Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Ansökningstiden startar fredagen den 19 maj
Nu kan privatpersoner, skolor och organisationer ansöka om finansiering för att skydda Östersjön. Alla idéer är välkomna med och ansökningstiden är öppen fram till den 30 september. Vinnarna väljs ut genom en allmän omröstning och med hjälp av en jury som består av flera miljöexperter. De mest innovativa och inflytelserika projekten kommer att tilldelas finansiering eller expert hjälp.

– Östersjöprojektet har nu fem olika kategorier genom vilka man kan ansöka om finansiering. Vi uppmuntrar alla att delta för ett friskare hav, berättar Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland och jury ordförande i Östersjöprojektet.

Förra året fick 9 projekt dela på 200 000 euro, varav vinnaren tilldelades 80 000 euro för sitt projekt som renar läkemedelsrester och andra skadliga ämnen ur avloppsvatten. Totalt fick Östersjöprojektet 140 ansökningar år 2016 vilket var en ökning på 63 % från 2015.

Mera information om ansökan hittar du här