Vad är Östersjökortet?

Östersjökortet är ett betalkort för en renare Östersjö. Östersjökortet är världens första kort tillverkat av miljövänligt material som är kopplat till ett index för miljöpåverkan, Åland Index. Med hjälp av Åland Index hjälper vi dig uppskatta koldioxidavtrycket för dina inköp och utifrån detta kan du, om du vill, förbättra miljöns tillstånd genom att stödja miljöskydd eller uppmärksamma din livsstil.

Östersjökortet har alla funktioner du är van vid, men det är ändå inte bara ett vanligt kort. Östersjökortet tar ställning och vi hoppas att också du vill tala för en renare natur och ett friskare hav.

BLEV DU INTRESSERAD AV ÖSTERSJÖKORTET? LÄMNA IN EN ANSÖKAN!

Se filmen om

Östersjökortet och Åland Index

 

Så här fungerar Åland Index

Åland Index beräknar klimatpåverkan från korttransaktionerna genom att använda det genomsnittliga koldioxidavtrycket för varje bransch. Det känner alltså av om ditt köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik, men kan inte härleda transaktionen till den specifika produkten – dels på grund av att det idag saknas koldioxidavtryck på produktnivå och dels på grund av integritetsskäl.

lndexet är skapat genom företagsdata från Refinitiv Sustainalytics. lndexet redovisar ditt koldioxidavtryck i både kilo och i kronor. Priset på koldioxid i indexet kommer från EPA (U.S. Environmental Protection Agency) och motsvarar den kostnad som samhället bär för utsläppen, i form av ohälsa, förstörd infrastruktur etc (de s.k. externa effekterna har alltså prisats in).

Priset är satt till 106 EUR/ton koldioxid. Genom att koldioxidpåverkan från dina inköp redovisas i både kilo och eurokan vi hjälpa dig att förändra ditt beteende och erbjuda olika möjligheter till att gottgöra din miljöpåverkan.

  1. Östersjökortet kopplas till Åland Index
  2. Korttransaktionens data skickas till kreditkortsföretaget
  3. Transaktionen verifieras och skickas till banken
  4. Betalningsdatabasen använder indexet för att göra en uppskattning av koldioxidavtrycket
  5. En uppskattning av ditt individuella koldioxidavtryck presenteras via Ålandsbankens Internetkontor eller Mobilbank
  6. Baserat på det uppskattade koldioxidavtrycket får du möjlighet att stöda miljöprojekt lokalt, globalt eller genom att ändra ditt konsumtionsmönster.
LÄS HUR DU KAN BESTÄLLA KORTET