Vad är Östersjökortet?

Östersjökortet är ett betalkort för en renare Östersjö. Östersjökortet är världens första kort tillverkat av miljövänligt material som är kopplat till ett index för miljöpåverkan, Åland Index. Med hjälp av Åland Index hjälper vi dig uppskatta koldioxidavtrycket för varje inköp och utifrån detta kan du, om du vill, förbättra miljöns tillstånd genom att stödja miljöskydd eller uppmärksamma din livsstil.

Östersjökortet har alla funktioner du är van vid, men det är ändå inte bara ett vanligt kort. Östersjökortet tar ställning och vi hoppas att också du vill tala för en renare natur och ett friskare hav.

BLEV DU INTRESSERAD AV ÖSTERSJÖKORTET? LÄMNA IN EN ANSÖKAN!

Se filmen om

Östersjökortet och Åland Index

 

Så här fungerar Åland Index

  1. Östersjökortet kopplas till Åland Index
  2. Korttransaktionens data skickas till kreditkortsföretaget
  3. Transaktionen verifieras och skickas till banken
  4. Betalningsdatabasen använder indexet för att göra en uppskattning av koldioxidavtrycket
  5. En uppskattning av ditt individuella koldioxidavtryck presenteras via Ålandsbankens Internetkontor eller Mobilbank
  6. Baserat på det uppskattade koldioxidavtrycket får du möjlighet att stöda miljöprojekt lokalt, globalt eller genom att ändra ditt konsumtionsmönster.
LÄS HUR DU KAN BESTÄLLA KORTET