Vad är Östersjökortet?

Östersjökortet är ett betalkort för en renare Östersjö. Östersjökortet är världens första kort tillverkat av miljövänligt material som är kopplat till ett index för miljöpåverkan, Åland Index. Med hjälp av Åland Index hjälper vi dig uppskatta koldioxidavtrycket för dina inköp och utifrån detta kan du, om du vill, förbättra miljöns tillstånd genom att stödja miljöskydd eller uppmärksamma din livsstil.

Östersjökortet har alla funktioner du är van vid, men det är ändå inte bara ett vanligt kort. Östersjökortet tar ställning och vi hoppas att också du vill tala för en renare natur och ett friskare hav.

BLEV DU INTRESSERAD AV ÖSTERSJÖKORTET? LÄMNA IN EN ANSÖKAN!

Se filmen om

Östersjökortet och Åland Index

 

Så här fungerar Åland Index

Åland Index beräknar dina korttransaktioners klimatpåverkan genom att använda ett genomsnittligt koldioxidavtryck för varje bransch. Indexet känner alltså av om ditt köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik, men kan inte härleda transaktionen till den specifika produkten – dels på grund av att det idag saknas koldioxidavtryck på produktnivå, dels på grund av integritetsskäl.

lndexet är skapat genom företagsdata från Refinitiv Sustainalytics, och det redovisar ditt koldioxidavtryck i både kilo och euro. Koldioxidpriset i indexet kommer från EPA (U.S. Environmental Protection Agency) och motsvarar den kostnad som samhället bär för utsläppen till exempel i form av kostnader för sjukvård och infrastruktur (de så kallade externa effekterna är alltså medräknade i prissättningen).

Priset på koldioxid är 106 euro/ton, och koldioxidpåverkan från dina kortköp redovisas i både kilo och euro. Du får också tips från oss på hur du kan förändra ditt konsumtionsmönster och gottgöra din miljöpåverkan, till exempel genom att stödja miljöprojekt.

  1. Östersjökortet kopplas till Åland Index.
  2. Åland Index uppskattar miljöpåverkan för dina kortköp på basis av köpställets bransch.
  3. En uppskattning av ditt individuella koldioxidavtryck presenteras månatligen på Internetkontoret och i Mobilbanken.
  4. Baserat på det uppskattade koldioxidavtrycket får du möjlighet att stöda miljöprojekt lokalt, globalt eller genom beteendeförändring.
LÄS HUR DU KAN BESTÄLLA KORTET