“Nu äter vi Östersjön ren” – Hailia Nordic Oy

Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Jag är uppvuxen i skärgården och för mig är Östersjön livsviktigt. Jag har sedan barnsben tillbringat mina somrar vid havet, och det är än idag den plats där jag mår allra bäst. Nära havet.

Under årens lopp har jag sett konkreta förändringar i Östersjöns mående, men också i hur vi förhåller oss till havet. Tack vare forskning har medvetenheten ökat och idag är det för många en självklarhet att göra val som gynnar Östersjön.

 


Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Maten vi äter har en direkt inverkan på miljön. Genom enkla val i vardagen kan vi göra stor skillnad. Vår idé är att äta Östersjön ren. Hur kommer det sig? I genomsnitt beror ca 60 % av finländarnas näringsbelastning på Östersjön på våra matvanor. Köttproduktionen är känd för att vara en stor källa till utsläpp av näringsämnen, medan transporterna av importerad fisk i sin tur orsakar koldioxidutsläpp. Det nuvarande sättet att konsumera och leva är inte hållbart. Samtidigt vet vi att strömmingens koldioxidavtryck är mycket litet och, framför allt, att strömmingsfångsten avlägsnar betydande mängder näringsämnen, som förorenar havet, från Östersjön. Fisken i sig är också hälsosam: den är rik på omega-3 och D-vitamin.  Finlands strömmingsfångst är cirka 100 miljoner kg per år. Detta motsvarar den årliga produktionen av nötkött och kyckling som produceras i Finland. Både i kilogram och i euro, är strömmingen alltså vår viktigaste fångst inom fiskerinäringen. Tyvärr landar endast 3 % av strömmingsfångsten på de finländska matborden. Majoriteten av strömmingsfångsten blir foder för pälsdjur.

Hailia Nordic Oy är ett startupföretag inom livsmedelsteknologi, vars främsta uppgift är att erbjuda inhemska, hållbara, hälsosamma och välsmakande fiskprodukter gjorda av underutnyttjade småfiskar till storkök och restauranger, men också till hemmakök. Kärnan i vår idé är en ny produktionsteknik för att göra småfiskar tillgängliga för livsmedelsindustrin. Med finansiering från Östersjöprojektet kommer produktionstekniken att skalas upp till fabriksskala.

Genom att erbjuda bra alternativ till importerad fisk och använda vår egen vilda fisk på ett smartare sätt, kan vi utnyttja Östersjöns utrymme och påverka miljöns välbefinnande på många sätt.

 


Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Det är framför allt ett erkännande att vi är på rätt väg och en uppmuntran att fortsätta det jobb som vi tror är bra för Östersjön. Vi är oerhört stolta över den finansiering vi fått ta del av, eftersom den kommer att hjälpa oss att uppnå de konkreta mål vi har satt upp.


Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet?
Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är omöjligt att välja ett enskilt projekt, eftersom samtliga jobbar för Östersjöns bästa. Det finns också en stor bredd med olika infallsvinklar. Jag vill dock nämna BSAG eftersom jag följt deras arbete under flera års tid och jag beundrar det jobb de gör för att utveckla ett hållbart jordbruk och säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion.

 

Namn: Michaela Lindström
Titel: Verkställande direktör, Hailia Nordic Oy
Finansiering: 60 000 euro