”Näringsämnen från Östersjön fungerar som råmaterial för algodling” – Projekt Björskär (OX2, Nemo Seafarms, Under Ytan)

Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Vårt Östersjön är ett väldigt vackert, men samtidig skört hav. Det har funnits med oss alla från barnsben upp till vuxen ålder som en trygg hamn, med alla dess holmar, skär, grynnor och öar. Det var här vi tog våra första simtag och det var här vi såg vår första gädda, spigg och abborre. Östersjön gav oss alla fascinationen för havet och det magiska livet under ytan. Men magin håller dock på att försvinna och vi ser inte längre all dess vackra marina mångfald. Vi behöver skydda, restaurera och återuppliva igen i vårt älskade hav. Vårt Östersjön ska leva, det är vårt hav.

 

 

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Vår projektidé började redan tidigare, innan vi alla ens hade träffats. Vi hade alla inom våra företag bestämt oss för att öka biodiversiteten och minska övergödningen i Östersjön. Vi hade olika idéer och tankar om hur det skulle gå till, men det var först när vi väl träffades och började diskutera våra idéer som bitarna föll på plats. I vårt projekt studerar vi olika odlingsförhållanden under vattenytan, såsom olika ytor för olika arter, särskilt alger. Makroalger är effektiva på att absorbera näringsämnen från havet. I vårt projekt fungerar näringsbelastningen från Östersjön som ett råmaterial för algodling.

I projektet kombinerar vi våra respektive industrier till multifunktionella områden som producerar fossilfri energi och skapar mervärde för vår marina miljö, samtidigt som vi kan minska övergödningen med hjälp av bland annat tång, alger och musslor och på sikt hjälpa fiskbestånden att återhämta sig. Det är något som inte har testats tidigare, men i vår vision kommer det att vara en självklarhet i framtiden.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Betydelsen av finansieringen är stor för oss. Den innebär att vi har möjlighet att skala upp ett flertal åtgärder för att förbättra Östersjön och samtidigt utveckla många fler i både större och mindre skala. Med finansieringen kan vi förbättra Östersjöns tillstånd i en snabbare takt och samtidigt lära oss mer om dess värdefulla och ömtåliga ekosystem.

 

 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Vi ser många synergier mellan de olika projekten. Vi hoppas att vi får möjlighet att samarbeta i framtiden. Vi hälsar Lykkan Ab och deras regenerativa jordbruksprojekt varmt välkomna med. Vi har ett antal olika idéer om samarbete som rör bruket av både land och hav med regenerativa metoder, och vi hoppas vi få tillfälle att träffas för att utbyta idéer kring hur vi bäst kan kombinera våra respektive verksamheter, metoder och framtida produkter.

 

Namn: Lotta Nummelin (OX2 Åland), Magnus Hanstén (Nemo Seafarms) och Joel Lindholm (Under Ytan)

Titel: Projekt Björskär

Finansiering: 70 000 euro