Ugly Foods och Årets fulaste grönsak

Ugly Foods ställer fula frukter och grönsaker i centrum och ger dem rätt värde!

Varför skydda Östersjön? – 17 500 €

Barnen i Helsingfors Montessori-skola undersöker empiriskt Östersjön och dess särdrag.

Snygg Beach – 90 000 €

Snygg Beach-kampanjens mål är att uppmärksamma allmänheten om nedskräpningsproblemet, så att alla i framtiden kunde njuta av en ren natur.

BagIt – 9 500 €

Östersjön rent från plastkassar med hjälp av den unika papperskassen.

Städa Åland – för en ö fri från skräp! – 10 000 €

Genom projektet Städa Åland vill vi dels koordinera och stödja volontära insatser runt om på Åland och dels jobba förebyggande mot nedskräpning.

En karttjänst för hållbar markanvändning – 65 000 €

En icke-vinstdrivande karttjänst öppen för alla hjälper markägarna i effektivt skyddande av Östersjön och klimatarbetet.

Kolodlingsnätverk – 33 000 €

Genom att utbilda ekologiska odlare till kolbindande jordbrukare gör vi åkrarna till kolsänkor och undersöker vi näringsläckage till vattendragen.

Från jordmånen till Östersjön, av elever för elever

Läromedel producerat av elever för att skydda Östersjön och klimatet.

Solar Foods – 50 000 €

Mat utan jordbruk och utsläpp i vattendrag.