Vi vill rädda Östersjön! – 1 000 €

Sjung vår sång – rädda Östersjön!

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Vi vill rädda Östersjön!

Helsingfors musikklasser 3-4m vid Åshöjdens grundskola

2. Beskrivning av problemet

Östersjöns tillstånd oroar oss i musikklasserna 3-4m och vi vill vara med och dra vårt strå till stacken för att vuxna ska jobba så att vi får till stånd en förbättring. Vi vill skriva en egen sång och sjunga den i olika sammanhang så att vuxna hör att de måste jobba för att vi och våra barn och deras barn ska kunna få njuta av ett renare hav.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vi skulle vilja jobba med Petter Korkman på RimLab. Han kan hjälpa oss att skriva en egen text som handlar om Östersjön. Sen skriver vi en egen melodi till texten och så kan vi filma när vi sjunger sången och sprida den på nätet och förhoppningsvis uppträda med sången på Skolmusik 2017 i Korsholm. Vi hoppas att många skolelever ska vilja lära sig vår sång och sjunga den.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Att sjunga sånger med ett viktigt budskap är ett bra sätt att lära sig saker. Vi hoppas att många elever runtom i Svensk-Finland ska vilja lära sig sången. Och ju flera vuxna som får upp ögonen för att vi barn vill jobba för ett renare Östersjön desto bättre. Då inser de vuxna att de måste börja jobba, de också!