Varför skydda Östersjön? – 17 500 €

Barnen i Helsingfors Montessori-skola undersöker empiriskt Östersjön och dess särdrag.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Varför skydda Östersjön?

Helsingfors Montessori-skola

2. Beskrivning av problemet

Barnen fungerar som forskare och tar reda på vad som är värdefullt och speciellt med Östersjön, alltså varför det lönar sig att rädda Östersjön. Ett aktivt skyddsarbete börjar med en självupplevd förståelse för saken. 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

I detta miljöfostrande projekt undersöker eleverna i Helsingfors Montessori-skola Östersjön, dess kust och kringliggande länder tillsammans med samarbetsskolor och -daghem. Tyngdpunkten ligger på erfarenhetsbaserad undersökning. I projektet utförs bl.a. egna vatten- och strandundersökningar och man bekantar sig med Östersjöns natur och historia genom segling. I projektet utvecklar läraren läromedel om Östersjön på basen av barnens undersökningar. Materialet delas ut elektroniskt till andra skolor och daghem.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

I detta miljöfostrande projekt undersöker eleverna i Helsingfors Montessori-skola Östersjön, dess kust och kringliggande länder tillsammans med samarbetsskolor och -daghem. Tyngdpunkten ligger på erfarenhetsbaserad undersökning.

I projektet utförs bl.a. egna vatten- och strandundersökningar och man bekantar sig med Östersjöns natur och historia genom segling. I projektet utvecklar läraren läromedel om Östersjön på basen av barnens undersökningar. Materialet delas ut elektroniskt till andra skolor och daghem.