Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön – 3 500 €

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön. Karis samskola, Raseborg, Nyland, teamet Hållbar Framtid.

2. Beskrivning av problemet

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Ungdomar agerar och påverkar på gräsrotsnivå på alla våra familjers liv. Projektet utmanar de ungdomar som går i skolan vid Östersjöns kust att komma med idéer som skulle göra vårt vackra Östersjön renare och inte smutsigare.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

De idéer som kommer upp i projektet samlas ihop på Bloggen – Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön. Sidorna uppdateras på finska, engelska, svenska, ryska och estniska. Vid varje skola som tar emot utmaningen kommer det att organiseras en Östersjödag och om möjligt en havstrandsutflykt på våren. Man utmanar elever från 13 till 19 år från Östersjöns kust att delta i projektet.