Ugly Foods och Årets fulaste grönsak

Ugly Foods ställer fula frukter och grönsaker i centrum och ger dem rätt värde!

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Ugly Foods och Årets fulaste grönsak.

Ugly Foods ry är en ideell förening med syftet att arbeta för en mer hållbar framtid. Föreningen strävar efter att bromsa upp klimatförändringen och lindra dess konsekvenser, främja cirkulär ekonomi, höja statusen på fula frukter och grönsaker samt främja utnyttjandet av råvaror som på grund av sitt utseende slutar som spill i alla sektorer och därigenom minska matsvinn.

2. Beskrivning av problemet

Näringsbelastningen på Östersjön härstammar till stor del från lantbruket. Största delen av  matens miljöpåverkan uppstår inom jordbruk och animalieproduktion. Samtidigt är den andel fullt ätbar mat som blir matsvinn också i Finland minst 10–15 % av all producerad mat. Utsläppen av växthusgaser och övergödningen av vattendragen under matsvinnets hela levnadslopp har uppstått i onödan.

EU:s ”gurkdirektiv”, förordningen som förbjöd krokiga gurkor, lever fortfarande kvar i minnet hos många människor trots att förordningen har upphävts för nästan tio år sedan. Det är ändå huvudsakligen grönsakers modellexemplar som hamnar på butikshyllorna, och det här styr också våra konsumtionsvanor. En ful morot, en lustigt formad paprika, en krokig gurka eller en grönsak eller frukt som annars bara har “fel” storlek eller utseende kan lätt anses vara sekunda varor, läggs inte i varukorgen och dess öde är att hamna bland matsvinnet.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Ugly Foods stävar efter att ändra konsumenters tänkesätt: miljögärningar behöver inte betyda knapphet, strikthet och att man måste avstå från något, utan det kan vara roligt och insiktsfullt. Samtidigt minskar matkonsumtionens klimatpåverkan och jordbrukets näringsbelastning på Östersjön.

Ugly Foods är en kampanj som ställer fula frukter och grönsaker i centrum och höjer deras status som förstklassiga råvaror. Vi vill göra det trendigt och lättillgängligt att utnyttja fula frukter och grönsaker utan att glömma den goda smaken.

Kampanjen utnyttjar humor och den sympati ”fula grönsaker” väcker. Kampanjen söker efter och lyfter fram grönsaker som ser lustiga ut, och ger dem en Ugly Foods Approved-stämpel. Samtidigt sprids kännedom om näringsbelastningen som förorsakas av samt klimatpåverkan av matproduktion. Under skördesäsongen genomförs tävlingen ”Årets fulaste grönsak” för producenter och hemmaodlare, och den nationella Ugly Foods-dagen firas.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Att utnyttja råvaror trots deras utseende är en riktig miljögärning. Genom att minska matsvinnet minskar koldioxidutsläppen från jordbruket och närsaltsutsläppen i avrinningsvattnet, och således minskar belastningen på Östersjön.