Stoppa organismer mekaniskt – 7 000 €

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor, Luonto-Liitto ry

2. Beskrivning av problemet

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet. Samtidigt väcks viljan att göra något för havets bästa och unga erbjuds möjlighet att framföra sina synpunkter.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet med vårt projekt är att under ett och ett halvt års tid ska våra Östersjöambassadörer hålla 600 upplevelserika lektioner i grundskolorna samt i andra stadiets skolor runt om i Finland. Målet är att nå ut till 8 000 barn och unga. Under besöken ges barnen och de unga möjlighet att även skapa sina egna Östersjömeddelanden och dela dem i sociala medier. En del av besöken genomförs som guidade strandutflykter till Östersjöns stränder. Besök görs till såväl finskspråkiga som svenskspråkiga skolor.

Vi utbildar 60 i huvudsak unga Östersjöambassadörer som ska genomföra skolbesöken. Östersjöambassadörerna får utföra praktisk miljöfostran i skolorna och fungera som förebilder för miljömedvetna medborgare. Ambassadörerna får betydelsefulla erfarenheter av att få delta och påverka i en fråga som de anser vara viktig. Ambassadörstimmarna stöder ämneshelheterna hållbar utveckling och aktivt medborgarskap i skolornas läroplaner. Skolorna erbjuds också möjlighet att på eget initiativ använda besöksmaterialet och idéerna i sin egen verksamhet. På det viset når vårt budskap om Östersjön i praktiken ännu fler barn och unga.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Målet med skolbesöken är att öka barns och ungas intresse för och medvetenhet om Östersjön och de hot den utsätts för samt speciellt om deras egna möjligheter att delta i skyddandet av Östersjön. Besöken hjälper barnen och de unga att inse sina egna möjligheter att påverka situationen i Östersjön och uppmuntrar dem att verka för Östersjöns bästa i sin egen vardag och då till exempel i sociala medier.