Städa Åland – för en ö fri från skräp! – 10 000 €

Genom projektet Städa Åland vill vi dels koordinera och stödja volontära insatser runt om på Åland och dels jobba förebyggande mot nedskräpning.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

STÄDA ÅLAND – för en ö fri från skräp!

Ålands Natur & Miljö r.f.

2. Beskrivning av problemet

Varje år dumpas miljoner ton skräp i världens hav, som så småningom skapar gigantiska plastansamlingar som flyter runt i de största haven. Mer och mer varje år uppmärksammas problemen med marint skräp och år 2050 befarar forskarna att det finns mer plast än fisk i haven.

Åland är inte ett undantag. Längs våra kuster där det rör sig människor och båtar finns det skräp, och under det varma halvåret är det få platser som inte får besök. Det skräp som lämnas är främst engångsartiklar av plast, mat- och godisförpackningar, engångsgrillar, cigarettfimpar, frigolit, burkar, glas- och plastflaskor. Plasten bryts så småningom ner till mikroplaster och hamnar i sjöar och hav där det konsumeras av fiskar, vilket i sin tur leder till att vi människor får det i oss när vi äter fisken. Sopor i naturen sprider även miljöfarliga ämnen där de inte hör hemma. Ca 80 % av skräpet kommer uppifrån land och havet ligger längst ner på stegen som mottagare av skräpet. Har det väl hamnat där finns det inte mycket att göra. Under en städdag i maj 2018 plockades över 100 kg skräp på två timmar längs en strandremsa i Mariehamn.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Genom projektet Städa Åland vill vi dels koordinera och stödja volontära insatser runt om på Åland och dels jobba förebyggande mot nedskräpning. Vi vill kartlägga och dokumentera hur skräpsituationen ser ut just nu och också följa upp städningen med en interaktiv webbaserad skräpkarta där volontärgrupper själva kan fylla i mängden skräp som plockats upp. Vi vill göra animerade pedagogiska kortfilmer som visar ett skräps livscykel och vilka konsekvenser det får för djur och natur. Målet är att öka medvetenheten om att nedskräpning är ett ständigt närvarande problem och att vi tillsammans kan städa upp och vara stolta över en skräpfri ö. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Nedskräpning, och framförallt plast i form av mikroplaster är ett problem i Östersjön. Åland ligger mitt i och vi borde vara ett gott exempel och minska utsläppen av skadliga ämnen och plaster i vår sköra sjö. Östersjön mår dåligt av många olika orsaker, och nedskräpning ska inte vara en av dem.