Snygg Beach – 90 000 €

Snygg Beach-kampanjens syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning, dela information om dessa samt förena konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s städtalkokampanj som fokuserar på havs- och strandavfall.

2. Beskrivning av problemet

Nedskräpningen av haven har de senaste åren diskuterats flitigt i den offentliga debatten och fått betydande utrymme i medierna, då de allt mer alarmerande forskningsresultaten har avslöjat problemets omfattning och allvar. Håll Skärgården Ren rf deltog i projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen av stränderna i Östersjöländerna 2011–2013.

Projektrapporten talar sitt karga språk: i jämförelse med de länder som deltog i undersökningen visade sig Finlands stränder vara mest nedskräpade. Det beräknas att 80 % av skräpet i haven kommer från land. Finlands havsavfallsläge påverkas framför allt av allmän okunnighet och nonchalans, största delen av skräpet hamnar i vattendragen som en direkt följd av människans vardagliga rutiner.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Snygg Beach-kampanjens mål är att uppmärksamma allmänheten om nedskräpningsproblemet, så att alla i framtiden kunde njuta av en ren natur. Snygg Beach-kampanjen träffar kärnan i havsavfallsproblemet genom att involvera, undervisa och informera. Eftersom problemet med nedskräpningen av finska vattendrag till stor del är relaterat till okunnighet, är den bästa lösningen på problemet en gedigen miljöfostrande approach.

I Snygg Beach-kampanjen städas stränderna tillsammans och mängden samt kategorierna av skräp som hittas rapporteras. Håll Skärgården Ren rf sammanställer resultaten i sin årliga rapport om de finska strändernas nedskräpning. HSR rf upprätthåller också kampanjens egna webbsidor, där man kan anmäla sitt eget städtalko och dess resultat. HSR rf informerar årligen om hur många stränder som städats och skräp som plockats av frivilliga medborgare.

Experter från HSR rf ordnar också mer omfattande städevenemang, till exempel med skolor, scoutkårer och företag. Då fokuseras närmare på havsavfallstemat genom ett tredelat dagsprogram. Dagen innehåller ett informativt föredrag om havsavfall, ett involverande strandstädningstalko, och en behandling av städresultaten samt presentation av lösningar på problemet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Snygg Beach-kampanjen förbättrar Östersjöns läge med hjälp av både konkret talkoarbete, som direkt bidrar till snygga stränder och vattendrag, och förebyggande information och miljöfostran. Det är absolut nödvändigt att både nuvarande och framtida generationer tar till sig betydelsen av hållbara levnadsvanor, så att samma misstag inte upprepas i framtiden.