Rädda Täktbukten – 20 000 €

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Rädda Täktbukten Hangö stads turistbyrå och Täktominlahden hoitoyhdistys ry

2. Beskrivning av problemet

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden. Fiskarnas lekbäck som rinner ut i viken har förvandlats till ett avlopp som fylls på med vatten från ett stort myrområde, jordbruken, ett flygfält och en golfbana. Först ebbade lekmöjligheten för fiskarna ut och småningom har även näringsbelastningen övergött den fina viken med sin sandbotten som nu håller på att växa igen.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

För att vända den negativa utvecklingen startade vi Operation Täktbukten år 2010. Vi har med hjälp av frivilligkrafter och lokala företag byggt en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten i bäcken, men vi behöver ytterligare en våtmark uppströms från den tidigare för att vi ska nå vårt mål. Därefter kommer vi i mån av möjlighet att återställa bäcken så att fiskarna kan återvända och slutligen restaurera viken och myrområdet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Projektet bidrar till att förbättra situationen för Östersjön på två sätt. För det första rinner det ut mindre näringsämnen i Östersjön när vattenkvaliteten i bäcken förbättras. Det andra viktiga målet med projektet är miljöfostran. Projektledaren Ari Heinilä, ordförande för Täktominlahden hoitoyhdistys, är ett medieproffs, vilket gör att projektet har haft och kommer att ha bra synlighet i media. “Vi vill vara ett föredöme i skyddet av Östersjön och i hur enskilda medborgare kan påverka hur miljön mår”, betonar han. Varje år besöks Täktbukten av olika grupper som bekantar sig med verksamheten och bl.a. Hangö gymnasium har ivrigt deltagit i projektet. Målet har varit att gymnasisterna bl.a. undersöker utsläppskällorna vid avrinningsområdena, reder ut bakgrunder, planterar våtmarksväxter och upplyser lokalbefolkningen om miljöfrågor. Genom all denna interaktiva verksamhet föregår vi med gott exempel på vad varje individ kan göra för vårt gemensamma hav.