Plastjournalistik i praktiken

Nya Åland lanserar plastkamp.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Plastjournalistik i praktiken. Nya Åland.

2. Beskrivning av problemet

Tidningen Nya Åland lanserade i oktober 2018 en plastkamp, där vi under fyra veckor satte fokus på mängden plastavfall i tidningshuset. Under de två inledande veckorna samlade vi allt hårt plastavfall som uppstod på arbetsplatsen för att slutligen mäta mängden. Det blev nästan två kilo plastavfall.

De följande två veckorna försökte vi aktivt minska vår plastkonsumtion. Dessa veckor kompletterade vi även projektet med tidningsartiklar, där fokus låg på konsumentinformation och plastalternativ. Vi rapporterade givetvis även om den egna plastkampen i tidningen. Resultatet blev en markant minskning av plastavfall. De två sista veckorna av kampen gav 832 gram plast. Hur det ser ut kan ni se på vår bifogade bild, där en del av Nyangänget syns med två veckors hårdplast.

Med hjälp av Östersjöprojektet önskar vi nu ta plastkampen steget vidare.  Plasten är ett gissel för planeten. 2017 hade vi globalt sett producerat mer än nio miljarder ton plast. Och det bara sedan 1950. För det marina livet är plasten numera ett sorgligt och vardagligt problem, så också i Östersjön. Men det fanns en tid före plast och det finns förhoppningsvis en tid efter. Här vill Nya Åland vara med och skriva nya berättelser för en plastfri värld.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Med avstamp i vårt eget plastexperiment planerar vi att under Plastfria september år 2019 engagera och informera skolelever på Åland. Nya Åland vill kombinera journalistik och plastmedvetenhet för att skapa en förändring från gräsrotsnivå. För att göra medvetna val behövs både information och sätt att tillgodogöra sig informationen. Under workshopsdagar skulle eleverna, tillsammans med handledare från Nya Åland, jobba som journalister med fokus på plastproblematiken. Med hjälp av text, foto och layout får eleverna själva förmedla sin uppfattning om plast, förkovra sig i problemet samtidigt som man försöker hitta lösningar.

Materialet skulle kontinuerligt publiceras i tidningen för att ur elevernas perspektiv belysa det som målats upp som ett av vår tids största miljöhot. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Som lokaltidning har vi en viktig roll att spela i att informera och åskådliggöra problem, men också lösningar. Genom att ge elever verktyg och medel att själva göra detta, och premiera dem med synlighet i tidningen, hoppas vi att vi kan göra skillnad.