Östersjöpusslet – 10 000 €

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjöpusslet – Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan/Centret för livslångt lärande/Åbo Akademi

2. Beskrivning av problemet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Projektets idé är att visa barn och ungdomar att de är en del i arbetet för Östersjön. Detta görs genom att filma olika aktörer och yrkesgrupper som arbetar för Östersjön och kombinera det med material för elevarbete i skolklassen. Materialet presenteras i form av ett spel som innehåller filmer med tillhörande frågor, uppgifter och diskussionsteman.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Projektet strävar efter att lyfta fram ungdomarnas egen roll och uppmuntra till egen aktivitet och egna funderingar. Trots det allvarliga läget med Östersjöns tillstånd skall materialets röda tråd vara att det finns hopp och att det finns mycket som är värt att bevara och att det behövs en bred kunskap och många olika aktörer för att göra detta. Projektet lär ungdomar att samarbete är vägen att gå för att förbättra Östersjöns tillstånd och ungdomarna är både nuvarande och framtida aktörer i Östersjöpusslet.