Östersjöprojektdagarna i april 2017 – 1 000 €

Blicken mot Östersjön – Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjöprojektdagarna i april 2017. Hankoniemen yläaste befinner sig i Finlands mest södra kommun och är ett högstadium med 126 elever. I samband med vår skola verkar ett gymnasium med 70 elever.

2. Beskrivning av problemet

Hangöudden befinner sig i södra udden av Finland. Den södra- och västra strandlinjen av udden består av sand- och bergstränder. Kommunens invånare lever invid havet och våra elever är vana med havets närhet.

I vårt gymnasium är Östersjön ett tema som vi fokuserar på. År 2014 deltog vårt gymnasium i havsforskarmästar –tävlingen, vilken vi vann.  Östersjön är även i fokus i kursen Kulttuurit tutuiksi (bekanta dig med kulturen). Speciellt till ära för vårt Finland 100 år –jubileumår vill vi öka kännedom om Östersjön bland våra högstadieelever. Under projektdagarna bekantar vi oss med tillståndet av Östersjön samt dess arter, hot och tillstånd.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Östersjöprojektdagarna ordnas i månadsskiftet av april och maj år 2017. Projektdagarnas program baserar sig på fenomeninriktad inlärning enligt vår undervisningsplan. Vi har planerat att bjuda in en Östersjö-ambassadör till starttillfället. Efter infotillfället indelas eleverna i mindre grupper och jobbar kring olika läroämnen. I fysik- och kemigrupperna undersöker man vattenkvalité och i biologigruppen bekantar man sig med Östersjön organismer genom att bland annat känna igen fiskar, alger och strandväxter. I workshoppen för geografi bekantar man sig med grannstater och i historiagruppen fokuserar man på Östersjöns historia och framtid.

Till programmet utanför skolan hör bland annat städning av stränder, besök på sjöräddningsverket, Tvärminne zoologiska station samt på vattenreningsverket. Vi hoppas även på att få arrangerat en oljebekämpningsövning med brandverket. Skolans matsal följer även Östersjötemat med att bjuda på fisk och inhemska grönsaker. I hushållsläran steker och röker man strömming.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Eleverna lär sig känna havet runt om oss, dess historia och nuvarande tillstånd. Som en följd av projektdagarna förstår eleverna sin roll som en ansvarsfull invånare invid Östersjön. Målet är att eleverna lär sig att uppskatta sin omgivning och det unika havet som har påverkat våra finländares liv i tusentals år och som påverkas oss alltid.