Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ – 50 000 €

En finsk innovation inom plastersättande material.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Sulapac är ett bolag som grundats av två finska forskare, Suvi Haimi och Laura Kyllönen, som utvecklar och producerar helt bionedbrytbart förpackningsmaterial som främjar hållbar utveckling. Bolaget har flerårig bakgrund i att arbeta med biomaterial och vår framtidsvision är att göra jordklotet renare för kommande generationer enligt principerna för hållbar utveckling.

2. Beskrivning av problemet

Tack vare sin lätta formbarhet och på grund av att det är lätt att transportera hör plast till världens mest dominerande förpackningsmaterial. Plast är också hållbart och billigt att tillverka. Men allt detta har sitt pris.

Varje minut hamnar innehållet från en hel sopbil plastavfall direkt i världens hav. Ifall produktionen av plast förblir på dagens nivå kommer det uppskattningsvis att finnas mera plast än fisk i våra hav. I Stilla Havet finns det till exempel det redan ett enormt plastavfallsområde som skapats av människan, en så kallad skräpkontinent. När vi utöver detta även vet att Östersjön redan nu hör till världens mest nedsmutsade hav är ekvationen tydlig – något måste göras.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Sulapac®-materialet och dess förpackningskoncept har utvecklats för att för sin del lösa havens plastproblem. Vårt i Finland uppfunna förpackningsmaterial är gjort av träflisor och bionedbrytbara bindemedel av naturligt ursprung – vilket gör det till ett av de mest ekologiska materialen i världen. Det viktigaste är att Sulapac®-materialet inte alls innehåller plast och är fullständigt bionedbrytbart. Dess generella egenskaper är likadant och lika mångsidigt som plast, men materialet är 100 % miljövänligt.

Förpackningarna i Sulapac® har skapats för att representera nordisk design och främja implementeringen av användningen av materialet världen över. Utöver att tillverka förpackningsmaterialet erbjuder Sulapac Ab sina kunder ett helhetskoncept av slutliga produkter som skapats av finska toppdesigners. Sulapac Ab prioriterar även kommunikation och konsumentutbildning om hållbar utveckling.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

När Sulapac®-materialet börjar användas i högre grad minskar mängden av avfall i Östersjön och andra hav märkbart. Vårt slutliga mål är att bygga en renare framtid på haven, ett paket i sänder. Sulapac Ab är även beredd att i ett års tid donera 10 cent per paket som säljs till Östersjöskyddet.