Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering – 15 000 €

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

John Nurminens Stiftelse bygger med hjälp av crowdsourcing i ett finskt/svenskt samarbete upp webbtjänsten Nutribute, som lägger i en ny växel i förbättringen av Östersjöns tillstånd. Läs mer om NutriTrade-projektet på adressen http://nutritradebaltic.eu/ och http://nutritradebaltic.eu/nutribute-platform/

2. Beskrivning av problemet

Östersjöns största och mest synliga miljöproblem är övergödning på grund av överflödig belastning av näringsämnesbelastning.

För tillfället gör regionens länder inte tillräckligt för att stoppa övergödningsproblemet genom att begränsa utsläppen av näringsämnen. Därför behövs aktiva aktörer, konkreta projekt som minskar utsläppen, samt finansiering av projektens implementering. Gräsrotsfinansieringsplattformen Nutribute svarar på dessa utmaningar genom att uppmuntra till att komma med idéer för projekt och implementering av projekt. Nutribute kanaliserar även medborgares och diverse organisationers önskan att hjälpa till kostnadseffektiva åtgärder för Östersjöns väl.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Via gräsrotsfinansieringen för att förbättra Östersjöns tillstånd stöder en stor grupp frivilliga finansiärer utsläppsminskningar de anser lämpliga.

Nutribute-plattformen sammanför dem som föreslagit idéer inom projektet med parter som vill bidra med stöd eller omvandlar med andra ord viljan att skydda till ett aktivt vattenskyddsarbete. Gräsrotsplattformen är öppen och avgiftsfri för alla aktörer. Instanser som skyddar Östersjön kan inom plattformen presentera projekt som mätbart minskar näringsutsläppen samt köra kampanjer för att finansiera dem.

Via plattformen kan medborgare och diverse organisationer ge stöd åt metoder de valt ut och därmed bidra till att rädda Östersjön. Plattformens administratör bedömer implementeringsmöjligheterna för föreslagna projekt med hjälp av en expertpanel, publicerar projekt som godkänts via plattformen samt överför donerade resurser till projekten efter kampanjen. Vi hoppas att vi via tävlingen får stöd för underhållet av plattformen samt för utvecklingsarbete efter att vår EU-finansiering upphör. I detta ingår sammansättning av användarrespons, analysering och planering av utvecklingsbehov samt ändringar i programskriptet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Nedskärning av näringsämnesutsläppen förhöjer Östersjöns tillstånd genom att reducera algblomningen och syrelösa havsbotten samt genom att förbättra fiskars och andra havsorganismers livsmiljö. Samtidigt förbättras även människornas möjligheter till att njuta av havet och strandområden.

Nutribute uppmuntrar även till hållbar konsumtion och produktion: plattformen möjliggör neutralisering av fotavtryck från både individer och företag i fråga om övergödning. Utvalda projekt kan stödas med en summa som förminskar näringsämnesutsläppen i samma grad som det egna fotavtrycket.

Gräsrotsfinansiering har inte tillämpats i Östersjöskyddet förut. Vi tror att Nutribute som digital service öppnar helt nya möjligheter inom användningen av gräsrotsfinansiering inom miljöskydd. De frivilliga aktiviteterna kompletterar det lagstadgade miljöskyddet och när åtgärderna för att minska utsläppen ökar renas även Östersjön.