Kustobservatoriet – ett dyk ner i vår unika undervattensvärld – 35 000 €

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan. Helsingfors Universitet och DROPP.

2. Beskrivning av problemet

Östersjöns värdefulla och vackra kustekosystem tillhandahåller många viktiga ekosystemtjänster – sjögräsängar fungerar som barnkammare för en lång rad olika fiskarter och bland annat blåmusselbankar och blåstångsbälten agerar som näringsfilter för havet. Kustens ekosystem är också viktiga livsmiljöer för många andra arter, men de är känsliga och hotas av både klimatförändring och övergödning.

Långtidsdata behövs för att observera förändringarna som sker i miljön och motverka effekter av skadliga processer, såsom klimatförändring. För tillfället saknas denna information för vår kustmiljö, både från år till år och mellan olika tider på året eller dygnet. Därtill är det många som inte har fått chansen att ta en titt på hur det ser ut under ytan i Östersjön och därmed inte känner till vad som händer där. En personlig koppling till det underbara livet under ytan motiverar och engagerar att bry sig om våra sårbara kustvatten.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vi vill bygga upp ett nätverk av automatiska mätare som kontinuerligt mäter och överför data till en online-portal som både allmänheten och forskare kan använda för att följa med förändringar under ytan. Undervattensbilder, Virtual Reality-undervattensvideo och information om viktiga arter i våra kustnära områden kommer att konkretisera resultatens betydelse. Dessa presenteras i samband med datan på projektets nätportal, men också på en offentlig display på Allas Sea Pool i Helsingfors och ombord på Viking Lines fartyg.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom att erbjuda en möjlighet för allmänheten att bekanta sig med den vackra undervattensmiljön och själv följa med förändringar i till exempel salthalt och temperatur under ytan, hoppas vi kunna bidra till en ökad personlig kontakt med närmiljön och en bättre förståelse för vad dessa förändringar betyder för havet. Dessutom samlar mätarna in värdefullt övervakningsdata om förändringarna i kustmiljön, vilket utgör viktigt bakgrundsmaterial för framtida forskningsprojekt. Både allmänhetens och forskarnas insatser till att bevara och förvalta miljön behövs, och det man känner till, bryr man sig om.