#ihanaitämeri – 1 000 €

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

#ihanaitämeri Klass 7E i Kirkkojärven koulu

2. Beskrivning av problemet

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden. Vi vill öka kunskapen om Östersjön bland både barn och vuxna och framhäva betydelsen av att den skyddas. Ju bättre du känner till naturen, desto mer uppskattar du den!

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Konceptet för vår idé är följande: vi skapar ett instagramkonto som har arbetsnamnet @ihanaitämeri och genomför en kampanj, som man kan delta i genom att göra en god gärning för Östersjön, ta en bild och använda vår hashtag.

Vi informerar om kampanjen i sociala medier, med affischer, per e-post och på webben. Vi planerar åtgärder för att skydda Östersjön, exempelvis samla in skräp på stränder, äta ekologiskt, minska utsläpp, jobba med upplysning, samla in pengar (samarbetspartner behövs), vård av avrinningsområdet etc. Dessutom kan deltagarna givetvis komma med förslag för sitt eget deltagande.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Projektet strävar efter att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och skyddsbehovet samt sänka tröskeln för deltagande i skyddsarbetet. Priser och synlighet används för att motivera privatpersoner, organisationer, skolor och arbetsplatser att ansluta sig till oss och arbetet med att rädda Östersjön!