Froodly GO – Bekämpning av förlusten av mat genom spel – 28 000 €

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Froodly GO. Froodly Ab är ett startup-företag från Helsingfors som kämpar mot butikernas matsvinn. Namnet Froodly kommer från orden ”food friendly” (matvänlig)

2. Beskrivning av problemet

Speciellt jorbrukssektorns lakvatten och det faktum att planetens medeltemperatur stigit på grund av klimatförändringen hotar ekosystemen i Östersjön. Jordbruket är den största källan av tillförseln av näringsämnen som skapats av människan. Ungefär 2/3 av fosforet och mer än hälften av kvävet som hamnar i Östersjön härstammar från jordbruket, som ökar bland annat mängden blåalger och fintrådiga alger och därmed orsakar syrebrist på havsbottnen. Matproduktionen utgör ungefär en tredjedel av miljöbelastningen som orsakas av människan. I Finland kastas upp till 460 miljoner kilo av ätbar mat bort, varav butikernas andel är ungefär 65 miljoner kilo. Nedskärningen av bortkastad mat är en av de viktigaste åtgärderna för klimatet som vi kan göra.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris. Spelet förverkligas så att butikerna med svinnvaror kan uppenbara sig för en utsatt tid (till exempel två timmar) åt gången på en karta – och då har spelaren denna tid på sig att gå och rädda produkten. Till exempel S-gruppens butik kan dra nytta av detta i sin rea på svinnprodukter med 60 % rabatt som läggs ut klockan 21, på så sätt att S-gruppens affärer nära spelaren uppenbarar sig på kartan under en viss utsatt tid, eller tills handlaren informerar att svinnvarorna tagit slut. Priserna etableras i samverkan med företag på så sätt att en spelare som uppnått en viss nivå får konkreta förmåner. Appens användargränssnitt görs för att vara enkelt, roligt och inspirerande. Motivationen att använda applikationen höjs med en viss insamlad statistisk information om mängden av räddade matvaror och deras koldioxidavtryck.

Projektet siktar på att förbättra Östersjöns tillstånd via reducering av bortkastade matvaror. Detta är syftet både direkt via applikationen genom att minska matsvinnet och indirekt genom att berätta om matförlusten för en stor publik på ett roligt sätt och därmed påverka deras attityder mot svinnvaror, även i det egna köket. Då problematiken kring matsvinnet framhävs med nya, roliga medel hittar man även nya målgrupper som inte vanligtvis blir inspirerade av miljöfrågor.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Då matsvinnet minskar reduceras mängden av lakvatten från jordbruket som hamnar i Östersjön, samt koldioxidutsläppen från matproduktionen. Detta kontrollerar klimatförändringen och eutrofieringen av Östersjön. Resultaten kan uppföljas med information om den räddade mängden av mat som annars kastats bort. Med hjälp av visualisering kan man visa såväl minskningen i mängden koldioxidutsläpp som kilon av räddad mat. Tack vare en lättåtkomlig och inspirerande mobilapp når matsvinnet som tema allt fler människor.