Expedition Skärgårdshavet – 6 000 €

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Expedition Skärgårdshavet. Finlands Öar – Suomen Saaret rf ry, FÖSS som ansöker om Leader-finansiering för projektet.

2. Beskrivning av problemet

För alla som bor, verkar och turistar i skärgården är det av högsta vikt att bevara de unika naturmiljöerna både under och ovan vattenytan. Utan förståelse för havsmiljön står och faller skärgårdens framtid. Förutom enstaka utställningar finns inga permanenta, spännande och aktiverande program i Åboland som belyser havsmiljön och dess djurliv, inte ens under högsäsong.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Det övergripande målet är att utforma öspecifika, bestående skyltar med aktiviteter och uppgifter, som barn och familjer ska kunna utföra på egen hand i besökshamnarna. Allt material följer konceptets röda tråd ”Forskarpasset”, som uppmuntrar till att besöka flera öar med nya miljöuppgifter. Skylten innehåller också kort information om öns natur, kulturmiljö och miljöfunktioner, såsom återvinningsstationer. Skyltens information är på svenska och finska.

Vi skapar även en app med karta över deltagande hamnar samt tilläggsinformation om miljöfrågor, lekar, uppgifter, problemlösning eller experiment som kan utföras på egen hand.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

För många båtfarare kan en familjevänlig hamn med program för barnen vara avgörande vid val av resmål. Samtidigt finns ett starkt behov av att på ett konkret och underhållande sätt introducera barn och ungdomar till havets spännande miljö, dess växt- och djurliv. Barn som blir nyfikna på och fascinerade av livet i havet, lär sig att värna om det. Vi vill bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och beslutsfattare som kan förvalta havet på ett hållbart sätt.

Projektet strävar till att öka besökarnas och lokalbefolkningens kunskapsnivå kring Östersjöns tillstånd och sporra till goda miljögärningar. Resultatet blir ett bestående och självgående program med aktiviteter för barn och nyfikna vuxna i besökshamnarna. I det långa loppet verkar projektet för vattnens förbättrade tillstånd och naturens mångfald.