En samlare för plastavfall – 70 000 €

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

En samlare för plastavfall, Johannes Myllykoski. Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

2. Beskrivning av problemet

Det flyter omkring enorma mängder av diverse plast och plastavfall i haven. Ifall vi inte gör något åt saken flyter ett kilo plastavfall i havet per tre kilo fisk (Finlands Miljöcentral, 2017). En miljon sjöfåglar och 100 000 havsdäggdjur uppskattas dö årligen på grund av plastavfall. Enligt uppskattning orsakar plastavfallet en skada på 13 miljarder dollar varje år för fiske, sjöfart och turism. Plast som nöts ner till små strimlor i havet, det vill säga mikroplast, hamnar slutligen in i näringskedjan, där den biomagnifieras och kan hamna i människan via fisk.

Även Östersjön har en alarmerande mängd plastavfall. Enligt de nyaste forskningarna som gjorts i finska viken är till exempel 90 % av avfallet som hamnar på Helsingfors stränder plastbaserat (varje år används det 300 miljoner plastpåsar i Finland!).

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet är att konstruera en apparat speciellt för insamling av plastavfall av makromått. En testversion har tillverkats av apparaten i mindre dimensioner, som kräver objektiv vidareforskning för att kunna försäkra korrekta parametrar för justering och funktionalitet. Vidareforskningen kräver finansiering för att framställa en fungerande apparat för att kunna rengöra antingen kusten eller havsmynningarna, eller för omständigheter i världshav.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Nedskärningen av plastavfall och kontaminerande ämnen från plast förbättrar väsentligt tillståndet av Östersjön. Insamlingen av flytande plastavfall förhindrar att plastet bryts ner till mikro- eller nanopartiklar. Apparaten lämpar sig även för insamling av olja och kan effektivt användas som hjälp inom oljebekämpningsuppdrag. Enbart genom Finska Viken transporteras årligen 160 miljoner ton oljeprodukter och risken för olyckor är alltid närvarande.