Emmaus Åland – 120 000 € (tvåårig finansiering: 60 000 euro/år)

Kretsloppsparken i Mariehamn

 

Emmaus Åland är en förening som jobbar med hållbarhet och internationell solidaritet. Emmaus Åland bidrar till ett hållbart samhälle genom att återanvända och återvinna. Varor samlas in, repareras och återanvänds på Åland samt skickas även som bistånd till hjälporganisationer i andra länder.

1. Projekt bakgrund:

Emmaus Åland odlar grönsaker, bär, blommor och kryddor på ett ca 800 kvadratmeter stort parkområde mitt i Mariehamn, invid statens ämbetshus samt på ett litet grönområde och på parkeringsplatsen invid Emmaus Ålands butik på Strandgatan i Mariehamn. Genom stadsodlingen visar vi att det är möjligt att producera mat mitt i stan. Därtill har odlingen en viktig social funktion för många personer och grupper som är marginaliserade eller hotas av utanförskap. Stadsodlingen är såväl miljömässigt som socialt hållbar. Odlingen sker på friland, i växthus och inomhus. Regnvatten tas tillvara för bevattning.

2. Projektets mål:

Målet med Kretsloppsparken är att nå förståelse och förändring på ett enkelt och roligt sätt. Vi har tagit fram en “smakstig”, där man kan testa minst 20 olika smaker i våra odlingar. Vi utvecklar nu en “upplevelsestig” främst för barn, familjer och skolgrupper. Långsiktigheten i verksamheten säkras genom att utveckla olika koncept som bidrar till finansieringen av Kretsloppsparkens verksamhet. Det handlar om workshops, foodjam, föreläsningar och seminarier samt försäljning av varor.

I Kretsloppsparken visar vi hur land och hav samverkar och är beroende av varandra. Och att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma.

3. Hur påverkar projektet Östersjöns tillstånd:

För att nå ett hållbart samhälle så måste vi både tänka och handla cirkulärt. I Kretsloppsparken visar vi att det inte är så svårt. Här kan alla vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt.