Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen – 4 100 €

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen. På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

2. Beskrivning av problemet

Vi, såsom så många andra raumobor, har hjälpt till att städa Östersjöns stränder på fastlandet. Skräpmängden är ett problem även i skärgården. Skräpen från skärgårdsstränderna hamnar i havet och drabbar dess organismer.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vår dröm har länge varit att föra barnen från vår hemort till skärgården för att rengöra och undersöka den. Utöver att göra en miljöhandling vill vi bygga upp våra elevers förhållande till naturen och främja viljan att skydda vårt gemensamma Östersjön. Vi vill också lära oss om att återställa skärgårdsmiljön och om skärgårdens djurliv.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Vårt projekt omfattar både konkreta åtgärder för skärgårdens väl (städning) samt påverkan av attityder och värderingar (relationen till naturen, att bekanta sig med hemtrakten, att ta vara på vårt eget hav). Med hjälp av projektet uppfostrar vi våra elever och förmedlar även indirekt information till barnens föräldrar och till övriga intressenter för vår skola (bland andra Raumo stad, Rauman Yrittäjät och Åbo universitet).