Av barn, för barn – 3 600 €

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Av barn, för barn, Olars skola, klass 8E, Esbo

2. Beskrivning av problemet

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig. Problemen i Östersjön verkar oöverkomliga och Östersjön, som beskrivs som en förorenad pöl, är inte lockande. Möjligheterna för barnen själva att göra någonting för Östersjön verkar få.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Projektet har som syfte att barnen själva ska upptäcka Östersjön och vilja presentera den för andra. Barnen fotograferar sin egen lägerskola från Esbo till Mariehamn på segelfartyget Joanna Saturna och skapar en utställning av fotografierna på webben.

Under resans gång planerar eleverna praktiska naturvetenskapliga Östersjöundersökningar för yngre eleverna som kan genomföras i klassrummet. Barnen testar i par sina undersökningar under Östersjölektionerna i de egna tidigare lågstadierna samt i det egna högstadiet Olars skola. Samtidigt får de yngre eleverna göra en fotoresa till Östersjön. Efter testningen skapas arbetskort av elevernas undersökningar för användning av alla som önskar.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Östersjön behöver skyddas både idag och i framtiden. Östersjöns tillstånd håller långsamt på att förbättras tack vare medborgaraktivitet. Dock behövs även i framtiden medborgare som är intresserade av hur Östersjön mår. Människor arbetar endast för att skydda det som upplevs som fint och värdefullt. Östersjöundervisningen för eleverna strävar efter att öka kunskapen om och intresset för Östersjön.

Som ett resultat av projektet växer barnen upp till vuxna som är medvetna om hur det med sina egna handlingar kan påverka till och med problem som känns oöverkomliga. Projektet resulterar dessutom i en utställning med fotografier som kan tas i bruk mer omfattande och förhoppningsvis får de vuxna att förändra innehållet i undervisningen och kommunikationen om Östersjön.