Emmaus Åland – 120 000 € (tvåårig finansiering: 60 000 euro/år)

Emmaus Åland är en förening som jobbar med hållbarhet och internationell solidaritet. Emmaus Åland bidrar till ett hållbart samhälle genom att återanvända och återvinna. Varor samlas in, repareras och återanvänds på Åland samt skickas även som bistånd till hjälporganisationer i andra länder.

John Nurminens Stiftelse – 80 000 €

John Nurminens Stiftelse, grundad 1992, har som mål att rädda Östersjön och dess arv för kommande släktled. Stiftelsen är en kunskapsförmedlare och producent av marint innehåll som har belönats för sina kulturgärningar.

Ett levande Östersjön, Baltic Sea Action Group – 80 000 €

Baltic Sea Action Group grundade projektet Ett levande Östersjön år 2019 då gruppen fick 80 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt. Nu har projektet fått fortsatt finansiering för ett andra år.

Håll Skärgården Ren rf, Magknip av plast – 40 000 €

Problemet med nedskräpning har en nära koppling till bristande kunskap om hur skräpet sprids från städerna till vattendragen. Kampanjen ”Magknip av plast” vill väcka förbipasserande till insikt om konsekvenserna av sitt beteende.

ReGeneration 2030 – 50 000 €

ReGeneration 2030 är en folkrörelse för ungdomar och unga vuxna i Norden och i länderna kring Östersjön. Rörelsen arbetar för att förverkliga FN-målen för hållbar utveckling Agenda 2030.

Ari Heinilä WWF

WWF Finland – årlig finansiering (25 000 € år 2019)

WWF Finland är en del av det internationella WWF-nätverket som har verksamhet i cirka hundra länder, på alla kontinenter. WWF Finland har i över 30 år arbetat för att skydda Östersjön.