Mat, det viktigaste valet i vår vardag ur ett miljöperspektiv

Klimatförändringen är den största utmaningen av vår tid och det krävs stater, företag, organisationer och medborgare för att bekämpa den. Det finns inte längre tid för tomt prat, utan det behövs konkreta åtgärder omedelbart. Under FN:s årsmöte i New York ordnades Zero Emissions Summit som en åtgärd för att bekämpa klimatförändringen. Tillställningen syftade till att betona individers möjligheter att påverka klimatförändringen.

Finlands president Sauli Niinistö öppnade tillställningen och visade återigen ledarskap genom att betona klimatförändringens allvar. Han visade också sitt eget engagemang genom att berätta om sina försök att minska sitt koldioxidavtryck. Som en viktig åtgärd nämnde Niinistö sitt eget mål att minska på matsvinnet. I slutet av oktober berättade Niinistö på Twitter att han numera äter kött endast en gång i veckan.

Även minister Kai Mykkänen poängterade vikten av varje medborgares individuella val. Som ett exempel berättade Mykkänen om sina egna insatser i att minska sin familjs köttkonsumtion. Mykkänen erkände att det krävs en del jobb för att uppnå målet, men med hjälp av sunt förnuft kommer de att lyckas.

Min egen keynote fokuserade också på mat, särskilt på hur minskningen av köttkonsumtion kan påverka klimatförändringen.

De länder som undertecknade klimatavtalet på FN:s klimatmöte i Bonn i november letar som bäst efter gemensamma spelregler på hur man rapporterar om sina utsläpp och minskningen av dessa. Det är tydligt att länderna kommer att behöva öka utsläppsminskningarna redan under de närmaste åren. Enligt en färsk rapport av FN:s miljöprogram UNEP täcker nuvarande utsläppsförpliktelser endast en tredjedel av de utsläppsminskningar som behövs för att begränsa atmosfärens temperaturökning till två grader. Även i Bonn lyftes matens roll som en viktig åtgärd i klimatförändringens bekämpning: om vi inte ändrar våra matvanor, kommer vi aldrig att uppnå klimatmålen.

Varför har mat – och särskilt kött – spelat en så stor roll vid senaste möten och tillställningar?

Om boskap var ett land, skulle det vara det tredje största landet med växthusgasutsläpp i hela världen. Ökningen av jordbruk är den främsta källan till avskogning. Cirka 80 % av jordbruksmarken används för boskapsproduktionens behov. I Finland står livsmedel för 20 % av koldioxidavtrycket, vilket är lika mycket som transportutsläppen. Genom att äta miljövänligt kan vi alla effektivt lindra klimatförändringen.

Men hur kan man få individer att övergå till en miljövänligare kosthållning? Man borde förse människor med lättanvända lösningar vars effekter enkelt kan mätas. Två bra exempel i samband med mat och koldioxidavtryck ärWWF:s Köttguide och Ålandsbankens Östersjökort.

WWF:s köttguide är en mobilapplikation som ger praktiska råd för ansvarsfulla val. Den uppmuntrar oss alla att äta mindre kött och öka på mängden grönsaker och hållbart fiskad eller odlad fisk i vår kosthållning. Dessutom rekommenderar köttguiden miljövänligare kött på tallriken de gånger man väljer att äta kött. Klimatvänlig mat är också hälsosammare än mat som innehåller mycket kött!

Östersjökortet, lanserat av Ålandsbanken, presenterades också på Zero Emissions Summit. Östersjökortet är ett helt unikt biologiskt nedbrytbart betalkort som beräknar kundernas koldioxidavtryck baserat på deras genomsnittliga inköp. Kunder med Östersjökortet får tillgång till presentation av koldioxidavtrycket via Internetkontoret eller Mobilbanken, och de kan också välja att donera pengar till viktiga miljöprojekt. Genom att illustrera hur vi som konsumenter påverkar miljön vill Ålandsbanken hjälpa oss att göra mer medvetna val i vardagen. Östersjökortet är kopplat till Åland Index, ett beräkningssystem som mäter koldioxidavtrycket av inköpen. Åland Index är även öppet för andra banker. Man kan inte rädda världen ensam, men tillsammans är det fullt möjligt.

Jag uppmuntrar alla till att rädda vår planet en portion och ett inköp åt gången. Vi kan alla vara klimathjältar i vår egna vardag!

Liisa Rohweder
Huvudsekreterare, WWF Finland