Snygg Beach har fått 90 000 euro i finansiering av Östersjöprojektet

Håll Skärgården Ren rf:s strandstädningsprojekt Snygg Beach har fått 90 000 euro i finansiering av Ålandsbankens Östersjöprojektet. Finansieringen fördelas över tre år.
”Östersjöprojektets finansiering har en enorm betydelse för oss. Med den kan vi utveckla programmet i den riktning vi vill och aktivera fler människor än tidigare att agera för våra stränder och Östersjöns välbefinnande”, berättar Atte Lindqvist, projektkoordinator på Håll Skärgården Ren rf.

En av Snygg Beach-programmets viktigaste utvecklingsriktningar för framtiden är miljöfostran. Dessutom är målet att göra rapporteringen av strandstädningen enklare med digitala lösningar, exempelvis genom en app. För tillfället görs rapporteringen med blanketter som skickas till programmet.

”Miljöfostran är ett mycket viktigt tema för oss, och det kommer att synas märkbart i vår verksamhet. I vårt fadderskolprogram besöker vi olika skolor där vi pratar om läget i haven och på stränderna, och diskuterar det med eleverna. Sedan går vi och städar stranden. Detta upprepas med samma grupp och förändringen i strandens läge följs upp, berättar Lindqvist.

Den här våren började Snygg Beach sitt sjätte verksamhetsår. Programmet föddes ursprungligen ur det dystra resultat som ficks från projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen av Östersjöns stränder: Finlands stränder var de mest nedskräpade av alla stränder i de länder som deltog i undersökningen.

”Östersjöprojektet var med och möjliggjorde starten av programmet. Snygg Beach-programmet är väldigt viktigt för oss och det är fint att vara med nu också och möjliggöra utvecklingen av programmet. Vi vill att det här ska bli en ännu mer slagkraftig rörelse som uppmuntrar alla människor att ta hand om vår miljö”, berättar Anne-Maria Salonius, ordförande för Östersjöprojektets jury och direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken.

På en dryg timme plockades hela 3400 cigarettfimpar och nästan 700 plastdelar
I början av maj gick anställda på Ålandsbankens Private Banking från ord till handling och tillbringade förmiddagen med att städa Hangös stränder.

”När vi kom till stranden, såg vi oss omkring och tänkte att här inte ens finns några skräp. Men när vi tog itu med arbetet började enormt mycket skräp hittas, allt från cigarettfimpar till madrasser. Det var fint att själv få tillfälle att göra något konkret för miljön”, berättar Robin Blomqvist, försäljningschef på Ålandsbankens Private Banking.

På en dryg timme plockade Ålandsbankens grupp på ca 40 personer bland annat 3400 cigarettfimpar, närmare 700 plastskräp, över 600 glas- och keramikskräp och över 300 metallskräp från Hangös stränder.

”Östersjön är väldigt kär för Ålandsbanken och det syns också i vår verksamhet på många sätt. Utöver Östersjökortet och Östersjökontot finansierar vi varje år projekt som främjar läget i Östersjön via Östersjöprojektet. Det var fint att vi själva också fick tillfälle att konkret städa stränderna. Mängden skräp överraskade säkert oss alla”, berättar Salonius.

Att stöda miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet ända sedan 1997. Hittills har Ålandsbanken stött såväl små som stora organisationers viktiga arbete för miljön med 2 300 000 euro. Östersjöprojektets nästa ansökningsomgång för finansiering börjar i maj 2019.