Konkreta kilogram

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt. De till exempel minskar fosfor- eller kväveutsläppen mätt i kilogram eller ton nära Östersjön och de vattendrag som leder till Östersjön, minskar mängden skadliga ämnen mätt i kilogram, eller påverkar Östersjöns välmående på annat mätbart sätt. Projekten bör innehålla ett innovativt element, till exempel en metod, lösning, affärsidé eller teknologi.

Ansökningstiden 2022 är över

Finansieringskategorier

I kategorin digitala innovationer efterlyses projekt som främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri eller en hållbar livsmedelsmarknad.

LÄS MER

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt.

LÄS MER

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

LÄS MER

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus och innehålla element av konkret vattenskydd.

LÄS MER

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt.

LÄS MER

Mottagare av finansiering

År 2022 utdelades sammanlagt 615 000 euro i finansiering.