Jouni Keronen, klimatförändrare

Jouni Keronen vet att om vi ska kunna bromsa klimatförändringen, måste vi se den som en affärsmöjlighet, inte bara som en börda. Målet är ambitiöst och det finns mycket arbete – ingen tid.

Läs artikeln om Jouni Keronen och hans klimatarbete här.