Ingen kan göra allt men alla kan göra något

  1. Minska konsumtionen av vatten. Med avloppsvattnet kommer stora mängder näringsämnen ut i havet.
  2. Tvätta mattorna på torra land. Se till att tvättvattnet inte rinner ut i havet.
  3. Använd miljövänliga tvättmedel, som t.ex. tallsåpa och ättika. Undvik tvättmedel som innehåller fosfater eller syntetiska tensider.
  4. Gödsla trädgården sparsamt. Föredra naturligt gödsel.
  5. Föredra närproducerad mat och säsongens produkter.
  6. Ät endast hållbara fiskarter. Välj till exempel inhemsk abborre, gädda eller strömming samt MSC-märkt (Marine Stewardship Council) fisk.
  7. Reglera, släck och använd grön el. Knäpp alltid av onödiga elapparater, då du lämnar ett rum. Köp endast energisnåla elapparater. Stöd förnybara energiformer och köp grön el.
  8. Förbruka mindre och återvinn mera. Då avfallsmängden minskar, minskar också belastningen på vattendragen.
  9. Sortera avfallet rätt och kompostera. Se till att problemavfall kommer till rätt plats.
  10. Semestra nära. Att flyga bidrar till den globala uppvärmningen. Alltså – genom sunda och förnuftiga val i vardagen kan var och en av oss, utan större uppoffringar, dra sitt strå till stacken om vi så vill.