Den Digitala Innovationskategorin främjar en hållbar livsstil

Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker redan delar av havsbotten, som en konsekvens av övergödning. Samverkan mellan flera parter och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. I början av september lanserade därför Östersjöprojektet en ny kategori för digitala innovationer. 

Kategorin drivs tillsammans med Race For The Baltic, ett initiativ grundat av Zennström Philanthropies. Tillsammans vill vi fungera som en katalysator för innovativt idéer och öka allmänhetens medvetenhet och engagemang om Östersjöns tillstånd. 2016 finansierar Östersjöprojektet goda idéer för Östersjön med upp till 400.000 euro.

– Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi kan föra med sig. Det är vad kategorin för digitala innovationer handlar om, säger Niklas Zennström.

Den nya kategorin ”Digital Innovation” beskrivs så här:
Den Digitala Innovationskategorin främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en mer hälsosam miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menar vi en innovation eller ett projekt där digitala miljö har en stor betydelse och roll i problemlösningen

Ansökan påbörjas under våren 2017. För att hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.