Ansök om finansiering

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla sina projekt till denna kategori.

ANSÖK OM FINANSIERING FÖR DITT PROJEKT

Finansieringskategorier

I kategorin digitala innovationer efterlyses projekt som främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri eller en hållbar livsmedelsmarknad.

LÄS MER

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt.

LÄS MER

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

LÄS MER

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus och innehålla element av konkret vattenskydd.

LÄS MER

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt.

LÄS MER

Mottagare av finansiering 2018

År 2018 utdelades sammanlagt 300 000 euro i finansiering.