Från enmansidé till internationell verksamhet – historien om Clewat

År 2017 kammade Johannes Myllykoski hem första pris i Ålandsbankens Östersjöprojekt med sin uppfi nning – plastavfallsinsamlaren. Sedan segern har Myllykoskis idé vuxit till ett imponerande startupföretag, som renar vattenområden runt om i världen.

Läs mer om Clewat här!


Malmgård – mycket mer än jordbruk

På Malmgård tror man på ren mat, och herrgården övergick till ekologiskt jordbruk redan för 25 år sedan. Malmgård är dock mycket mer än ett jordbruk specialiserat på naturlig odling och förädling av ekologiska produkter.

Läs artikeln om Malmgård här.


Jouni Keronen, klimatförändrare

Jouni Keronen vet att om vi ska kunna bromsa klimatförändringen, måste vi se den som en affärsmöjlighet, inte bara som en börda. Målet är ambitiöst och det finns mycket arbete – ingen tid.

Läs artikeln om Jouni Keronen och hans klimatarbete här.


Nordiska innovationer lyftes fram på konferensen Sustainable Brands Oceans tillsammans med Ålandsbanken

Ålandsbanken deltog i konferensen Sustainable Brands Oceans i Porto, Portugal förra veckan tillsammans med nordiska företag som har utvecklat innovationer för att främja havens välbefinnande. Syftet var att diskutera vikten av nya idéer för marint välbefinnande och klimatförändringar.

-  Vi finansierar årligen projekt som främjar Östersjöns välbefinnande, och vi vill också hjälpa dessa projekt att lyckas globalt och skala upp sina lösningar. Därför vi ville  bjuda med oss några av projekten in i den internationella debatten inom detta viktiga tema, säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland.

Ålandsbanken förde diskussion om vikten av innovationer tillsammans med tre finska företag: Solar Foods, som tillverkar protein ur luften, Sulapac, som ersätter förpackningsmaterial av plast med komposterbart och mikroplastfritt material och Clewat Oy, som utvecklar och tillverkar maskiner som kan rengöra vatten från till exempel olja, plast, skräp och alger.

- Konferensen Sustainable Brands Oceans var en bra möjlighet att diskutera det samarbete som görs för att minska havens plastproblem och om den växande rollen av Clewats innovation med världens ledande aktörer. Ålandsbanken gör ett fantastiskt jobb när de synliggör nordiska startup-bolag inom cleantech, säger Janne Saarikko, VD på Clewat.

– Konferensen var ett utmärkt tillfälle att tillsammans med andra banbrytande företag utbyta åsikter om innovationernas betydelse i främjandet av havens välmående Dessutom fick vi presentera vår materialinnovation, som vi utvecklat för att lösa världens plastskräpsproblem, säger Antti Valtonen, Sulapac.

På konferensen deltog även den svenska startupen Doconomy, som är Ålandsbankens strategiska partner i att erbjuda Åland Index till andra banker.

- Att tillsammans med så många begåvade och innovativa lösningar få vara endel av att visa världen vad som går att göra för att komma tillrätta med våra stora utmaningar och kunna bjuda in till samverkan är oerhört inspirerande, säger Docnomys grundare Mathias Wikström som representeradebolaget på konferensen.

Finansiering för innovationer som förbättrar havens tillstånd

Ålandsbanken har finansierat Solar Foods, Sulapac och Clewat Oy via Östersjöprojektet, som fokuserar på befrämjande av Östersjöns tillstånd. Bankens syfte är att åstadkomma en förändring i Östersjöns tillstånd och stödja projekt som jobbar mot samma mål.

- Finansieringen via Ålandsbankens Östersjöprojekt som Clewat fick i början av i sin resa hade en oerhörd betydelse för innovatören och grundaren Johannes Myllykoski, och det är vi ytterst tacksamma för, konstaterar Saarikko.

– Det är väldigt fint att Ålandsbanken satsar på att finansiera innovationer som främjar havens välmående samt är intresserad av att följa med idéernas utveckling och kommunicera om dem. För oss har Östersjöprojektets finansiering möjliggjort planeringen av vår fabrik, säger Pasi Vainikka, vd för Solar Foods.

Ålandsbanken beviljar årligen finansiering till projekt som främjar Östersjöns tillstånd genom Östersjöprojektet. Hittills har Ålandsbanken stöttat organisationers viktiga miljöarbete med ca 2 300 000 euro.

– Innovationernas betydelse för främjandet av havens välmående är avgörande. Det är fint att Ålandsbanken aktivt förespråkar debatt i ämnet och stödjer förverkligandet av nya idéer i praktiken, säger Antti Valtonen.

För finansieringsansökningen 2019 finns ett rekordbelopp att dela ut, upp till 500 000 euro.

- Det är fint att följa med utvecklingen av de finansierade projekten och företagen, så som Solar Foods, Sulapac och Clewat, kommenterar Salonius.

Skyddsarbetet en del av bankens hållbarhetsstrategi

I Sustainable Brands Oceans-konferensens keynote -presentation lyfte Ålandsbanken Finlands chef Anne-Maria Salonius bankens roll med tanke på havens välbefinnande:.

Ålandsbanken har arbetat långsiktigt för att främja Östersjöns tillstånd.  Utöver Östersjöprojektet har Ålandsbanken även utvecklat Östersjökortet, världens första betalkort som mäter koldioxidavtrycket av inköpen och som är tillverkat av miljövänligt material.  Tack vare innovationen har Ålandsbanken varit inbjuden till FN:s miljökonferens som ett konkret exempel att implementera Paris avtalet.

- Östersjöprojektet är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi och hållbarhet genomsyrar vår organisation. Vi har till exempel den första Svanenmärkta finländska räntefonden, Ålandsbanken Green Bond ESG, berättar Salonius.

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland tel. +358 40 733 1106


Saara Kankaanrinta – en miljöpåverkare, naturskyddare och entreprenör

Östersjön mår inte bra. Det är ett av världens mest förorenade hav, och för att rädda det behövs storslagna gärningar – så fort som möjligt. För Saara Kankaanrinta är havet en hjärtesak och hon har vigt sitt liv åt Östersjöns och naturens välmående.

Läs mer om Saara Kankaanrinta och hennes kärlek till Österjön här.


OS-medaljören Tuuli Petäjä-Sirén

OS-medaljören Tuuli Petäjä-Siréns sikte är inställt på Tokyo 2020. Den trefaldiga OS-deltagaren har sett och upplevt mycket under sin karriär, men hur började allt, hurdan är en tävlingsseglares olympiad och vad önskar sig Östersjöprojektets ambassadör att vi ska göra för naturen?

Läs mer om Tuuli och hennes arbetsplats på Österjön här.


Världsräddaren – Liisa Rohweder

Året var 1992. I Rio de Janeiro, Brasilien, pågick FN:s toppmöte Earth Summit. 32-åriga Liisa Rohweder, som var moderskapsledig och hemma med sina två döttrar, följde med när jordens ledare uttryckte sin oro för miljön. Då slog det henne: det här vill jag göra.

Läs mer om Liisa och hennes kärlek till naturen här.