Rädda Östersjön med din digitala innovation

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav, och även du kan vara med och göra skillnad. Med hjälp av Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra organisationer, privatpersoner, arbetsplatser och skolor att utveckla goda idéer för miljön. Du kan ansöka om stöd både gällande finansiering och kunskap. I år delar Ålandsbanken ut via Östersjöprojektet upp till 360 000  euro för goda idéer och projekt som hjälper till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Kategorin för digitala innovationer

Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi för med sig. År 2017 lanserades den nya kategorin för digitala innovationer, med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström och Ilkka Paananen, verkställande direktör för Supercell, i spetsen för juryn. Ambitionen är att locka fram fler digitala innovationer för ett renare Östersjön.

- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det finns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen

-  Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Se videointervju med Niklas Zennström >

Kategorin för digitala innovationer främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en hälsosammare miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menas att en innovations eller ett projekts digitalisering medför ett mervärde som på annat sätt inte skulle gå att uppnå.

Gräsrotsfinansiering och minskande av matsvinn

Förra året finansierades två projekt inom kategorin för digitala innovationer. Ett av dem är webbtjänstenNutribute, som består av en plattform för gräsrotsfinansiering med fokus på projekt som förbättrar Östersjöns tillstånd. Det andra projektet som finansierades är spelapplikationen Froodly Go, som erbjuder ett modernt och roligt sätt att skära ned på mängden bortkastad mat genom att uppmuntra människor att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet.

Råkar du ha den sortens innovation vi letar efter?

Du som bor eller verkar i Finland, på Åland eller i Sverige kan anmäla ditt projekt här >
Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av projektet, samt information om budget och tidsplan. Sista ansökningsdagen är 30.9.

Läs mer om Östersjöprojektet och de övriga kategorierna här >

Alla ansökningar är välkomna!


Östersjöprojektet uppmanar allmänheten att rädda Östersjön

Ansökningstiden för Östersjöprojektet börjar och är öppen för allas idéer. I år delar Ålandsbanken ut upp till 360 000 euro via Östersjöprojektet.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Döda zoner täcker delar av havsbotten som en konsekvens av övergödningen. Samverkan mellan engagerade parter från många olika områden och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. Östersjöprojektet uppmanar dig som engagerar dig i Östersjöns välbefinnande att medverka genom att ansöka om finansiering för din idé eller ditt projekt, som främjar Östersjöns tillstånd.

Förra året lanserades en ny kategori för digitala innovationer där Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell, utvärderar projektidéer tillsammans med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström.
- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det finns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen.
- Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvarsfulla och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Ansökningstiden startar onsdagen den 18 maj
Nu kan privatpersoner, skolor och organisationer ansöka om finansiering för att skydda Östersjön. Alla idéer är välkomna med och ansökningstiden är öppen fram till den 30 september. Vinnarna väljs ut genom en allmän omröstning och med hjälp av en jury som består av flera miljöexperter. De mest innovativa projekten tilldelas finansiering.
- I Östersjöprojektet har vi under tidigare år sett fantastiska initiativ, som redan gett goda resultat. Vi uppmuntrar alla att delta för ett friskare Östersjön, berättar Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland.

Förra året fick 9 projekt dela på 250 000 euro, varav vinnaren tilldelades 70 000 euro för sin innovation som samlar plastavfall och olja från haven. Totalt fick Östersjöprojektet 124 ansökningar år 2017.

Mera information om ansökan hittar du här

Tilläggsinformation:
Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland Ålandsbanken, tfn +35840733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi
Crista Tammela, kommunikationschef, Ålandsbanken Finland, tfn +358 40 646 3501, crista.tammela@alandsbanken.fi


Östersjöprojektets vinnare bekämpar Östersjöns plastproblem

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år bland annat olika projekt som bekämpar Östersjöns plastproblem och några digitala innovationer. Totalt finansierar Östersjöprojektet i år nio projekt med nästan 250 000 euro.

”Det är glädjande att se hur stort engagemang det finns bland företag, stiftelser, skolor och privatpersoner för att rädda Östersjön. Ansökningarna representerade en bred skala av lösningar för att rädda Östersjön och det fanns mycket nytänk bland projekten”, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland.

Samlare av plastavfall samlade också mest röster

Plastavfall och mikroplast är något som oroar allmänheten, vilket syns i de 124 ansökningar som Östersjöprojektet fick in. Oron märktes även i den allmänna omröstningen då det vinnande projektet samlade 37 % av rösterna. Sammanlagt fick alla plastrelaterade projekt, fyra projekt av tolv, 64 % av rösterna. Det vinnande projektet är en samlare av plastavfall som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

"Plastproduktionen har vuxit snabbt de senaste decennierna. Andelen plastavfall av allt skräp som samlas längs Östersjöns kust varierar från 30 till 80 procent. Plastavfall i haven är ett stort miljöproblem eftersom plasten har en lång livscykel. Den bryts ner i mindre partiklar och kan innehålla skadliga kemikalier. Mikroplast, som brutits ner från till exempel sönderfallet plastskräp, är särskilt skadligt eftersom den lämpar sig storleksmässigt som föda för många marina organismer som fåglar, fiskar och ryggradslösa djur. Utsläpp av mikroplaster sker även från hushållen och trafiken.”, säger Seppo Knuuttila, specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE) och jurymedlem i Östersjöprojektet.

Vinnaren i den nya kategorin Digitala Innovationer är John Nurminen Stiftelses plattform för gräsrotsfinansiering - Nutribute. Juryn för digitala innovationer är utvidgad med Ilkka Paananen, vd för spelbolaget Supercell samtNiklas Zennström, medgrundare av Skype.

”Det är uppmuntrande att se gräsrotsfinansiering användas specifikt för att lösa Östersjöns utmaningar. Det finns många idéer där ute som behöver stöd och det här är ett bra sätt att sammanföra aktörer och påskynda handlingarna genom att använda en digital plattform. Nutribute har potential att skapa nya affärsmöjligheter och städa upp Östersjön - och jag ser fram emot att följa deras framsteg”, säger Niklas Zennström.

Vinnarna av den publika röstningen samt storleken på finansiering:

  • Placering 1: En samlare för plastavfall, Clewat Oy 70 000 €
  • Placering 2: Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningar, Sulapac 50 000 €
  • Placering 3: Nutribute – plattform för gräsrotsfinansiering, John Nurminen Stiftelse 15 000 €
  • Övriga finansierade projekt samt storlek på finansiering:
  • Inga mikroplaster i Slemmern, Mariehamns stad 35 000 €
  • Kustobservatoriet, Helsingfors Universitet 35 000 €
  • Stärka rovfiskbeståndet, Ålands Fiskevårdsförening rf. 5 000 €
  • Froodly Go, Froodly Oy 28 000 €
  • Ungdom dina handlingar för Östersjön, Karjaan yhteiskoulu 3 500 €
  • Eleverna bekantar sig med skärgårdsnaturen, Rauman freinetkoulu 4 100 €

Ålandsbanken har i år även varit med och stöttat Östersjön genom miljöorganisationerna WWF Finland och Race For The Baltic med totalt 105 000 €. Sedan 1997 har Ålandsbanken delat ut nästan 2 000 000 euro till olika miljöprojekt.

JURY
Anne-Maria Salonius, juryordförande för Östersjöprojektet
Karl-Johan Lehtinen, Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget)
Seppo Knuuttila, Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE)
Lotta Nummelin, VD för Östersjöfonden
Alf Norkko, Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet.

Tilläggsinformation:
Mera information om de vinnande projekten finns på sidan http://www.balticseaproject.org/2017
Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106.


Mat, det viktigaste valet i vår vardag ur ett miljöperspektiv

Klimatförändringen är den största utmaningen av vår tid och det krävs stater, företag, organisationer och medborgare för att bekämpa den. Det finns inte längre tid för tomt prat, utan det behövs konkreta åtgärder omedelbart. Under FN:s årsmöte i New York ordnades Zero Emissions Summit som en åtgärd för att bekämpa klimatförändringen. Tillställningen syftade till att betona individers möjligheter att påverka klimatförändringen.

Finlands president Sauli Niinistö öppnade tillställningen och visade återigen ledarskap genom att betona klimatförändringens allvar. Han visade också sitt eget engagemang genom att berätta om sina försök att minska sitt koldioxidavtryck. Som en viktig åtgärd nämnde Niinistö sitt eget mål att minska på matsvinnet. I slutet av oktober berättade Niinistö på Twitter att han numera äter kött endast en gång i veckan.

Även minister Kai Mykkänen poängterade vikten av varje medborgares individuella val. Som ett exempel berättade Mykkänen om sina egna insatser i att minska sin familjs köttkonsumtion. Mykkänen erkände att det krävs en del jobb för att uppnå målet, men med hjälp av sunt förnuft kommer de att lyckas.

Min egen keynote fokuserade också på mat, särskilt på hur minskningen av köttkonsumtion kan påverka klimatförändringen.

De länder som undertecknade klimatavtalet på FN:s klimatmöte i Bonn i november letar som bäst efter gemensamma spelregler på hur man rapporterar om sina utsläpp och minskningen av dessa. Det är tydligt att länderna kommer att behöva öka utsläppsminskningarna redan under de närmaste åren. Enligt en färsk rapport av FN:s miljöprogram UNEP täcker nuvarande utsläppsförpliktelser endast en tredjedel av de utsläppsminskningar som behövs för att begränsa atmosfärens temperaturökning till två grader. Även i Bonn lyftes matens roll som en viktig åtgärd i klimatförändringens bekämpning: om vi inte ändrar våra matvanor, kommer vi aldrig att uppnå klimatmålen.

Varför har mat - och särskilt kött - spelat en så stor roll vid senaste möten och tillställningar?

Om boskap var ett land, skulle det vara det tredje största landet med växthusgasutsläpp i hela världen. Ökningen av jordbruk är den främsta källan till avskogning. Cirka 80 % av jordbruksmarken används för boskapsproduktionens behov. I Finland står livsmedel för 20 % av koldioxidavtrycket, vilket är lika mycket som transportutsläppen. Genom att äta miljövänligt kan vi alla effektivt lindra klimatförändringen.

Men hur kan man få individer att övergå till en miljövänligare kosthållning? Man borde förse människor med lättanvända lösningar vars effekter enkelt kan mätas. Två bra exempel i samband med mat och koldioxidavtryck ärWWF:s Köttguide och Ålandsbankens Östersjökort.

WWF:s köttguide är en mobilapplikation som ger praktiska råd för ansvarsfulla val. Den uppmuntrar oss alla att äta mindre kött och öka på mängden grönsaker och hållbart fiskad eller odlad fisk i vår kosthållning. Dessutom rekommenderar köttguiden miljövänligare kött på tallriken de gånger man väljer att äta kött. Klimatvänlig mat är också hälsosammare än mat som innehåller mycket kött!

Östersjökortet, lanserat av Ålandsbanken, presenterades också på Zero Emissions Summit. Östersjökortet är ett helt unikt biologiskt nedbrytbart betalkort som beräknar kundernas koldioxidavtryck baserat på deras genomsnittliga inköp. Kunder med Östersjökortet får tillgång till presentation av koldioxidavtrycket via Internetkontoret eller Mobilbanken, och de kan också välja att donera pengar till viktiga miljöprojekt. Genom att illustrera hur vi som konsumenter påverkar miljön vill Ålandsbanken hjälpa oss att göra mer medvetna val i vardagen. Östersjökortet är kopplat till Åland Index, ett beräkningssystem som mäter koldioxidavtrycket av inköpen. Åland Index är även öppet för andra banker. Man kan inte rädda världen ensam, men tillsammans är det fullt möjligt.

Jag uppmuntrar alla till att rädda vår planet en portion och ett inköp åt gången. Vi kan alla vara klimathjältar i vår egna vardag!

Liisa Rohweder
Huvudsekreterare, WWF Finland


124 idéer för ett friskare Östersjön

Vi är stolta över det stora intresset för Ålandsbankens Östersjöprojekt, i år har vi mottagit 124 ansökningar som har Östersjön i fokus. Med 124 ansökningar om bidrag för Östersjöprojekt i ryggen har juryn nu valt ut 12 projekt som kommer att gå vidare till den publika omröstningen som öppnades den 17 november.

Genom Östersjöprojektet, grundat 2015, syftar Ålandsbanken till att möjliggöra genomförandet av innovativa projekt som har Östersjön i fokus. Det har varit fritt fram för vem som helst, så som privatpersoner, skolklasser och organisationer, att ansöka om finansiering. Östersjöprojektet har fem olika kategorier och i år var den nya kategorin för digitala innovationer med för första gången. I juryn för den nya kategorin sitter bland annat Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell och Skype-medgrundaren Niklas Zennström. Kategorin för digitala innovationer samlade närmare tjugo ansökningar varav två går vidare till den publika omröstningen. Ansökningstiden slutade den 30 september och bland det här årets ansökningar fanns det bidrag från det Finska fastlandet, Åland och Sverige.

Att gallra bort 112 idéer och spara 12 projekt som nu går vidare till den publika omröstningen var utmanande eftersom kvaliteten på många projekt var på en så hög nivå och relevanta för Östersjöns välmående berättar juryns ordförande Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för Affärsområdet Finland.

Nu behövs allmänhetens hjälp!

Expertjuryn har nu gått igenom alla ansökningar och valt ut 12 projekt som går vidare till den allmänna omröstningen.

Bekanta dig med finalisterna och rösta på din favorit fram till 17.12.2017 på adressen: 

http://www.balticseaproject.org/2017

Bland de projekt som fått flest röster väljer juryn ut de slutliga vinnarna. Projekten tilldelas upp till 400 000 euro i projektfinansiering eller expertstöd. På våren 2018 kommer vi att ordna ett evenemang där de bästa idéerna för att skydda Östersjön presenteras och belönas.

För tilläggsinformation:
Anne-Maria Salonius, direktör Affärsområdet Finland, tfn +358407331106
Mikael Mörn, direktör Affärsområdet Åland, tfn +358407692894
Magnus Johansson, direktör Affärsområdet Sverige, tfn +46701484887


“Dream it. Do it.”

Sommaren 2014 seglade jag med min båt på Östersjön. Då började jag på allvar tänka på hur allvarligt Östersjöns tillstånd egentligen var och bestämde mig för att någoting behöver göras. Jag fick plötsligt en idé om att skapa något som senare skulle bli Östersjöprojektet. Jag kunde då inte ens ana vart den lilla idén skulle leda Ålandsbanken i framtiden.

Ålandsbanken har sedan 1997 finansierat projekt som bidrar till att skydda miljön. Östersjöprojektet var därför ett naturligt sätt att fortsätta bankens målmedvetna miljöarbete. Under två år, har vi arbetat med våra lojala kunder och flitiga samarbetspartners för att öka medvetandet om Östersjön och få havet att må bättre.

Vi skapade Östersjöprojektet för att finansiera och stödja projekt som bidrar till att förbättra Östersjöns tillstånd. Dessutom lanserade vi världens första biologiskt nedbrytbara betalkort, Östersjökortet, samt Åland Index som beräknar konsumenternas ekologiska fotavtryck enligt sina inköp och ger olika alternativ för att kunna kompensera för koldioxidutsläppen. Så här skapar vi automatiskt en koppling mellan det dagliga beteendet och miljöbelastningen på ett sätt som väcker uppmärksamhet, skapar förståelse och ökar engagemanget. Vi hoppas att vi med tiden kan upptäcka hur små förändringar i våra konsumtionsvanor kan påverka vår värld.

Som ordspråket säger, kommer hårt arbete att belönas

Vi på Ålandsbanken fick uppleva detta tillsammans med vår reklambyrå, RBK Communication, den 20 juni då Östersjöprojektet och Åland Index belönades med det prestigefyllda Grand Prix-priset i Cyber kategorin i Cannes Lions 2017 festival.

Cannes Lions är känt världen över som det mest framstående priset inom kreativ kommunikation och därför är jag mycket tacksam över att vi har fått ett sådant erkännande tillsammans med våra affärspartners RBK Communication, Hill+Knowlton Strategies, Crosskey, Mastercard, KPMG, Gemalto, Thomson Reuters och många andra. Bakom allt detta ligger naturligtvis förtroende och stöd från våra kunder som tillsammans med oss vill göra en skillnad. Därför vill vi också ge ett stort tack till er.

Du kan hitta mera information om Cannes Lions Grand Prix-priset här.

Som sagt, genom samarbete kan man uppnå någonting stort. Därför uppmuntrar vi er att delta i årets Östersjöprojekt med miljöprojekt som har Östersjön i fokus. Läs mer om tävlingskategorierna, bekanta dig med förra årets projekt och ansök! Ansökningstiden pågår till den 30 september och de bästa idéerna belönas! Kom med och dra ditt strå till stacken för ett friskare Östersjön.

- Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland och jury ordförande i Östersjöprojektet


Östersjöprojektet uppmanar deltagare att medverka i miljöarbetet med hjälp av digitala innovationer

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojekt påbörjas och i år lanseras den nya kategorin för digitala innovationer. Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell, kommer att utvärdera projektidéer tillsammans med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström. I år delar vi ut upp till 400 000 euro.

Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker delar av havsbotten redan, som en konsekvens av övergödningen. Samverkan mellan flera parter och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. Östersjöprojektet uppmanar nu deltagare att medverka i miljöarbetet med hjälp av digitala innovationer.

-  Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Ansökningstiden startar fredagen den 19 maj
Nu kan privatpersoner, skolor och organisationer ansöka om finansiering för att skydda Östersjön. Alla idéer är välkomna med och ansökningstiden är öppen fram till den 30 september. Vinnarna väljs ut genom en allmän omröstning och med hjälp av en jury som består av flera miljöexperter. De mest innovativa och inflytelserika projekten kommer att tilldelas finansiering eller expert hjälp.

- Östersjöprojektet har nu fem olika kategorier genom vilka man kan ansöka om finansiering. Vi uppmuntrar alla att delta för ett friskare hav, berättar Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland och jury ordförande i Östersjöprojektet.

Förra året fick 9 projekt dela på 200 000 euro, varav vinnaren tilldelades 80 000 euro för sitt projekt som renar läkemedelsrester och andra skadliga ämnen ur avloppsvatten. Totalt fick Östersjöprojektet 140 ansökningar år 2016 vilket var en ökning på 63 % från 2015.

Mera information om ansökan hittar du här


Ålandsbanken inbjuden att presentera Åland Index och Östersjökortet för FN i New York

Ålandsbankens Östersjöarbete väcker intresse hos Förenta Nationerna. Ålandsbankens verkställande direktör Peter Wiklöf deltog i ett klimatmöte hos FN i New York i förra veckan. Han var där för att berätta om Östersjökortet och Åland Index, ett digitalt verktyg som mäter miljöbelastningen på dina uppköp. Mötet sammankallades av Peter Thomson, ordförande för FN:s generalförsamling.

Ålandsbanken presenterade sina insatser för Östersjön på Climate Change and the Sustainable Development Agenda, en konferens om klimatförändring och hållbar utveckling som hölls den 23 mars på FN i New York.

Ålandsbankens verkställande direktör Peter Wiklöf presenterade som paneldeltagare Östersjöprojektet, Östersjökortet och Åland Index som en del av ett idéutbyte för praktiska lösningar för klimatarbetet.

”Vi är mycket glada att FN uppmärksammar vårt miljöarbete. På Ålandsbanken har vi kombinerat vår expertis om bankvärlden och kännedom av Östersjön till att skapa klimatsmarta redskap och tjänster. Vi hoppas på att kunna inspirera andra att göra insatser för miljön – både globalt och med hjälp av lokal expertis”, säger Peter Wiklöf, verkställande direktör för Ålandsbanken.

Ålandsbanken har redan tidigare i år utbytt idéer för klimatarbetet med Förenta Nationerna på det europeiska planet. Ålandsbankens insatser väckte intresse i Europa, och genom konferensen i New York fick banken även presentera sina insatser för den globala organisationen.

”Det finns ett klart behov för konkreta miljösatsningar. Vi har utvecklat Åland Index och Östersjökortet för att ge kunderna konkreta verktyg till klimatsmarta konsumtionsval.

Vi är stolta att dela med oss av vårt kunnande och idéutbytet ger även vägkost till oss att utvecklas vidare”, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområde Finland.

Ålandsbankens Östersjökort är världens första biologiskt nedbrytbara betalkort, som mäter miljöpåverkan av inköpen. Östersjökortet är kopplat till Åland Index, ett digitalt verktyg som beräknar koldioxidbelastningen av uppköp och ger kunden verktyg till att minska på sitt miljöavtryck, t.ex. genom förslag till kompensation via olika miljöprojekt.

Tilläggsinformation: Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106.

Ålandsbanken Abp 1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om 5,1 miljarder euro och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.

Östersjöprojektet Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 600 000 euro donerats till både små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Östersjökonton ( tidigare Miljökonto) har varit grunden i att möjlig göra detta: årligen har banken donerat egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona. Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön


Ilkka Paananen och Niklas Zennström valda till juryn för Ålandsbankens Östersjöprojekt

Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell, förstärker Östersjöprojektets jury för digitala innovationer. Skype-grundaren Niklas Zennström blev medlem i juryn tidigare i höst. Östersjöprojektet finansierar idéer för att rädda Östersjön, i år med 400 000 euro. Nu lanseras en ny kategori för digitala innovationer. 

Ilkka Paananen förstärker expertjuryn för Ålandsbankens Östersjöprojekt. Ålandsbanken har finansierat projekt som främjar ett friskare Östersjön sedan 1997, och nu utmanar Östersjöprojektet allmänheten för första gången att delta i miljöarbetet med hjälp av digitala innovationer. Ålandsbanken lanserade nyligen Åland Index, ett digitalt verktyg som mäter miljöbelastningen på din dagliga konsumtion.

- Miljöarbete är mycket mer än bara regleringar och tekniska lösningar. Var och en kan ge idéer för att skydda Östersjön utgående från sin egen expertis. I digitala innovationer är möjligheterna oändliga och det är glädjande att ha sådana pionjärer som Ilkka Paananen och Niklas Zennström med oss, säger Magnus Holm, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Sverige .

Ilkka Paananen kommer att utvärdera projektidéer med bland annat Skype-grundaren Niklas Zennström. Paananen är uppvuxen vid kusten och arbetet för ett friskare Östersjön är nära hjärtat för honom.

- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det finns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen

-  Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Videointervju med Niklas Zennström

För tilläggsinformation:

Magnus Holm, direktör för affärsområdet Sverige,  Ålandsbanken, tfn.+46 705717 410

Barbara Jacksson, johtaja, Race for the Baltic, Puh + 46 73 850 3358


Den Digitala Innovationskategorin främjar en hållbar livsstil

Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker redan delar av havsbotten, som en konsekvens av övergödning. Samverkan mellan flera parter och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. I början av september lanserade därför Östersjöprojektet en ny kategori för digitala innovationer. 

Kategorin drivs tillsammans med Race For The Baltic, ett initiativ grundat av Zennström Philanthropies. Tillsammans vill vi fungera som en katalysator för innovativt idéer och öka allmänhetens medvetenhet och engagemang om Östersjöns tillstånd. 2016 finansierar Östersjöprojektet goda idéer för Östersjön med upp till 400.000 euro.

- Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi kan föra med sig. Det är vad kategorin för digitala innovationer handlar om, säger Niklas Zennström.

Den nya kategorin ”Digital Innovation” beskrivs så här:
Den Digitala Innovationskategorin främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en mer hälsosam miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menar vi en innovation eller ett projekt där digitala miljö har en stor betydelse och roll i problemlösningen

Ansökan påbörjas under våren 2017. För att hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.