Tuuli Petäjä-Sirén säkrade en finsk nationsplats till OS i Tokyo

Tävlingsseglaren Tuuli Petäjä-Sirén säkrade en finsk nationsplats i RS:X-klassen till OS i Tokyo vid VM-regattan som seglades i september i Italien. Ålandsbanken är Tuulis huvudsamarbetspartner och tävlingsseglaren fungerar som ambassadör för Ålandsbankens Östersjöprojekt.

–  Att säkra en nationsplats för Finland var mitt mål, och jag är väldigt glad över att ha uppnått det. Tävlingarna gav mig mycket förtroende, speciellt då jag vann en av starterna. Det var ett bevis på att en bra dag allt är möjligt, kommenterar Tuuli.

Tuuli säkrade nationsplatsen genom att nå guldfinalgruppen vid VM i Gardasjön. I VM slutade hon på plats 26.

– Jag hade en riktigt bra träningssommar på Östersjöns vågor. Vi har en ung och ivrig träningsgrupp, och vi sparrar varandra bra. Även vädret gynnade träningen på hemmavatten, och det förekom inte lika mycket blågröna alger som föregående år, säger Tuuli.

Innan nästa års sommar-OS väntar ännu träningsläger utomlands, VM i februari och EM i maj.  Försommarens mål är återigen att utnyttja de inhemska träningsmöjligheterna i Östersjön.

– VM visade att jag har gjort framsteg och gått framåt. Jag har ett bra team runt omkring mig och briljanta samarbetspartner. Nu fortsätter vi att träna och utvecklas, så får vi se vad nästa år kommer att medföra, säger Tuuli.

Tuuli har representerat Finland i tre av de tidigare olympiska spelen – i Peking, London och Rio. I London vann hon olympisk silvermedalj och i Rio slutade hon på tionde plats. De olympiska sommarspelen ordnas i Tokyo 24.7.–9.8.2020.


Ansök nu om finansiering via Östersjöprojektet – vi delar ut upp till 500 000 euro

Ansökningstiden för finansiering via Ålandsbankens Östersjöprojekt är öppen och pågår ända fram till slutet av september. I år finns det en rekordstor summa, upp till 500 000 euro, att dela ut till projekt som främjar Östersjöns tillstånd.

"Människors agerande påverkar Östersjöns tillstånd på både gott och ont, och vi vill uppmuntra alla att delta i bevarandearbetet. I år kommer vi att finansiera olika projekt med en rekordstor summa. Bara genom samarbete kan vi åstadkomma en bestående förändring", säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Via Östersjöprojektet kan till exempel företag, stiftelser och forskningsprojekt som syftar till konkreta resultat ansöka om finansiering. Den sökande behöver inte vara en väletablerad aktör inom branschen, och finansiering kan fås för både pågående projekt och goda idéer som går att förverkliga.

Finansiering delas ut i fem kategorier: digitala innovationer, konkreta kilogram, projekt som engagerar, lokala vattenskyddsprojekt samt barn och ungas projekt.

Under tidigare år har många startupföretag fått möjlighet att komma igång och utveckla sin verksamhet med Östersjöprojektets hjälp Dessutom har Östersjöprojektet understött ett antal stora miljöorganisationer som jobbar för Östersjöns välbefinnande i Finland, samt delat ut finansiering till flera olika aktörer som fokuserar sig på forskning.

"Vi finansierar ett brett spektrum av aktörer. Det viktigaste är att projektet verkligen påverkar Östersjöns välbefinnande och att konkreta resultat kan uppnås med hjälp av projektet”, säger Salonius.

Ansökningstiden fortsätter till slutet av september

Finansieringsansökan är öppen nu för femte gången. Förra året mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och finansierade olika projekt till ett sammanlagt värde av 300 000 euro.

Som grund för finansieringen ligger depositionerna på Östersjökonton. Ålandsbanken donerar varje år ett belopp motsvarande upp till 0,2 % av alla depositioner på Östersjökonton till miljöprojekt. I år är summan större än någonsin tidigare.

"Östersjön behöver fortfarande all hjälp det kan få och genom Östersjöprojektet vill vi uppmuntra även andra organisationer att agera för havet. Ansökningstiden fortsätter fram till slutet av september, så det finns fortfarande tid att skicka in en ansökan, säger Salonius.

Ålandsbanken, som i år firar sitt 100-årsjubileum, har hittills bidragit både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön med nästan 2 300 000 euro.

Sista ansökningsdagen för finansiering via Östersjöprojektet 2019 är 30 september. De projekt som får finansiering offentliggörs i början av nästa år. Mer information om hur du ansöker om finansiering hittar du på Östersjöprojektets webbplats: https://ostersjoprojektet.fi/ansok-om-finansiering/

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius
direktör, Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
kommunikationschef, Ålandsbanken Finland
p. +358 40 646 3501
crista.tammela@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet förbättrar läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till engagemang. Såväl privatpersoner som skolklasser och organisationer kan ansöka om stöd för sina projekt för att rädda Östersjön. Att stöda miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet ända sedan 1997. Hittills har Ålandsbanken stött såväl små som stora organisationers viktiga arbete för miljön med 2 300 000 euro. www.ostersjoprojektet.fi


Ålandsbanken minskade sitt koldioxidavtryck mer än målsatt

Ålandsbanken minskade sitt koldioxidavtryck mer än målsatt – också konsumenterna har noterat bankens hållbarhetsarbete

År 2018 minskade Ålandsbanken sitt koldioxidavtryck med ca 14 procent jämfört med föregående år, vilket överträffade bankens mål som var 10 procent. Bankens koldioxidavtryck år 2018 uppgick till 338 500 kilo.

Den främsta faktorn som bidrog till minskningen av koldioxidavtrycket var att mängden utsläpp av affärsresor minskade. Koldioxidavtrycket som förorsakades av affärsresor minskades med ca 19 procent jämfört med 2017.

Dessutom minskade Ålandsbanken sin pappersförbrukning med tre procent och lyckades också minska sin totala energiförbrukning. Över 65 % av den energi som används av banken är förnybar energi. Ålandsbanken ägnar också särskild uppmärksamhet åt miljöavtrycket för sina anskaffningar genom att välja miljöcertifierade produkter och leverantörer.

”Hållbarhet är en naturlig del av vår strategi. Att förverkliga den kräver att både ledning och anställda sluter upp på våra mål. Vi ville ägna särskild uppmärksamhet åt vår resepraxis, och vi lyckades bra med det. Nu måste vi hålla fast vid detta och göra förändringen permanent”, berättar Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Hållbarhet är viktigt för både anställda och konsumenter

Ålandsbanken kompenserar också för sitt koldioxidavtryck genom sitt arbete för Östersjön. Hittills har Ålandsbanken stött olika organisationers arbete för ett friskare Östersjön med nästan 2 300 000 euro. Varje år donerar banken ett belopp till miljöarbete som motsvarar upp till 0,2 procent av depositionerna på Östersjökontona.

”Vi måste se till att vår verksamhet är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet genom att återspegla FN:s mål för hållbar utveckling och vi mäter hur vi lyckas varje år”, berättar ordförande för Östersjöprojektets jury och direktör för Ålandsbanken Finland Anne-Maria Salonius.

Salonius berättar att bankens verksamhet för hållbar utveckling och miljön är viktig för Ålandsbankens anställda.

Också konsumenterna har lagt märke till Ålandsbankens långvariga miljöarbete. I april kom banken för första gången med på Europas största hållbarhetsundersökning Sustainable Brand Index lista över hållbara varumärken.

"Det här är ett viktigt erkännande för oss att vårt långsiktiga arbete för miljön och den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhets hållbarhet är allt mer synliga för konsumenterna", gläder sig Salonius.

Rekordbelopp utdelas i Östersjöprojektets ansökningsomgång för finansiering

I år delar Ålandsbanken, som firar sitt 100-årsjubileum, ut ett rekordbelopp på upp till en halv miljon euro via Östersjöprojektet för projekt som främjar Östersjöns tillstånd. Ökning i depositionerna på Östersjökontona möjliggör detta.

”Vi är glada över att vårt jubileumsår syns i Östersjöprojektet med ett rekordstort finansieringsbelopp. Östersjön behöver fortsättningsvis all hjälp den kan få för att komma tillbaka till ett önskat välbefinnande”, berättar Salonius.

Förra året mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och finansierade projekt med sammanlagt 300 000 euro.

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius direktör, Ålandsbanken Finland tel. +358 40 733 1106

Crista Tammela kommunikationschef, Ålandsbanken Finland tel. +358 40 646 3501


Olympiska medaljören Tuuli Petäjä-Sirén inleder samarbete med Ålandsbanken

Ålandsbanken har ingått ett samarbete med tävlingsseglaren Tuuli Petäjä-Sirén. Genom samarbetet stödjer Petäjä-Sirén även Ålandsbankens Östersjöprojekt. Östersjöprojektet främjar kunskap om ett friskare Östersjön och finansierar goda idéer för Östersjöns framtid.

– Ålandsbanken gör ett fint arbete genom att finansiera innovationer som förbättrar Östersjöns tillstånd. Ålandsbanken är även känd för att vara en kundcentrerad och pålitlig bank, och det är ett stort nöje att inleda samarbete med dem, gläds Petäjä-Sirén.

– Tuuli är en fantastisk förebild och en naturlig förespråkare för Östersjön.  I media har hon under flera års tid uttryckt oro för Östersjöns tillstånd, och startat diskussioner om världshavens tillstånd bland annat under OS i Rio, berättar en nöjd Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland.

Ålandsbankens miljöengagemang sträcker sig långt tillbaka i tiden och genom Östersjöprojektet har banken fokuserat specifikt på att rädda Östersjön.

– Att öka medvetenheten är otroligt viktigt för att skapa förändring. Genom samarbete kan vi nå en ännu större publik och engagera folk i förändringen, förklarar Salonius.

I och med sportkarriären har Östersjön även blivit Petäjä-Siréns ”arbetsplats”, och havet har betytt mycket för henne ända sedan barndomen.

– För mig är det viktigt att värna om vår fantastiska natur och att bevara dess mångfald så att även kommande generationer får njuta av den, berättar Petäjä-Sirén.

För tillfället tränar Petäjä-Sirén inför sitt fjärde OS. I årets seglings-VM som äger rum i augusti i Århus, Danmark, tävlar Petäjä-Sirén om en tävlingsplats till sommar-OS i Tokyo 2020. Ålandsbanken är med och stödjer Petäjä-Sirén på hennes resa mot karriärens andra olympiska medalj.

– Vi följer ivrigt med Tuulis resa mot OS i Tokyo och fungerar naturligtvis som stöd under hela resan, berättar Salonius.

Fakta: 

Ålandsbankens engagemang och stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av vår verksamhet ända sedan 1997.

Hittills har Ålandsbanken hjälpt både små och stora organisationer i deras viktiga miljöarbete med nästan 2 000 000 euro.

Med hjälp av Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer till att utveckla goda idéer för att skydda naturen. Såväl privatpersoner, skolklasser som organisationer kan ansöka om stöd till sina projekt för att rädda Östersjön. Östersjöprojektets ansökningstid är återigen i full gång, och i år finansierar Ålandsbanken projekt upp till 360 000 euro. Förra året delade nio projekt på totalt 250 000 euro, varav 70 000 euro beviljades åt vinnaren för att stödja hans uppfinning som rensar havet på plastavfall och olja. Östersjöprojektet fick totalt 124 ansökningar år 2017.

 


Östersjön behöver din hjälp!

Sitter du på en god idé för att rädda Östersjön? Nu kan du ansöka om att få stöd för ditt projekt, både gällande finansiering och kunskap. I år delar Ålandsbanken ut via Östersjöprojektet upp till 360 000 euro till projekt som bidrar till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Tidigare år har Östersjöprojektet finansierat såväl odlingsprojekt och skolklassers projekt som mer avancerade teknologiska och digitala innovationer. Bland årets tävlingskategorier finns bl.a. Digitala innovationer, Engagerande projekt samt Juryns uppdrag, som riktas skilt till barn och unga att komma med en innovativ lösning på hur vi ska omvandla information och kunskap till handling. Förra året fick 9 projekt dela på 250 000 euro.

Vinnarna väljs ut av en jury som består av flera miljöexperter samt med hjälp av en publikomröstning. Det projektet som samlat flest röster får finansiering, och juryn kan även utse ytterligare projekt som tilldelas finansiering.

Alla idéer är välkomna!

Du som bor eller verkar i Finland, på Åland eller i Sverige kan anmäla ditt projekt. Läs mer om ansökningen här >
Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av projektet, samt information om budget, tidsplan och kontaktuppgifter till en projektansvarig. Du väljer även vilken kategori du vill delta i. Sista ansökningsdagen är 30.9.2018.

Vi ser fram emot din ansökan!


Rädda Östersjön med din digitala innovation

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav, och även du kan vara med och göra skillnad. Med hjälp av Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra organisationer, privatpersoner, arbetsplatser och skolor att utveckla goda idéer för miljön. Du kan ansöka om stöd både gällande finansiering och kunskap. I år delar Ålandsbanken ut via Östersjöprojektet upp till 360 000  euro för goda idéer och projekt som hjälper till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Kategorin för digitala innovationer

Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi för med sig. År 2017 lanserades den nya kategorin för digitala innovationer, med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström och Ilkka Paananen, verkställande direktör för Supercell, i spetsen för juryn. Ambitionen är att locka fram fler digitala innovationer för ett renare Östersjön.

- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det finns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen

-  Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Se videointervju med Niklas Zennström >

Kategorin för digitala innovationer främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en hälsosammare miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menas att en innovations eller ett projekts digitalisering medför ett mervärde som på annat sätt inte skulle gå att uppnå.

Gräsrotsfinansiering och minskande av matsvinn

Förra året finansierades två projekt inom kategorin för digitala innovationer. Ett av dem är webbtjänstenNutribute, som består av en plattform för gräsrotsfinansiering med fokus på projekt som förbättrar Östersjöns tillstånd. Det andra projektet som finansierades är spelapplikationen Froodly Go, som erbjuder ett modernt och roligt sätt att skära ned på mängden bortkastad mat genom att uppmuntra människor att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet.

Råkar du ha den sortens innovation vi letar efter?

Du som bor eller verkar i Finland, på Åland eller i Sverige kan anmäla ditt projekt här >
Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av projektet, samt information om budget och tidsplan. Sista ansökningsdagen är 30.9.

Läs mer om Östersjöprojektet och de övriga kategorierna här >

Alla ansökningar är välkomna!


Östersjöprojektet uppmanar allmänheten att rädda Östersjön

Ansökningstiden för Östersjöprojektet börjar och är öppen för allas idéer. I år delar Ålandsbanken ut upp till 360 000 euro via Östersjöprojektet.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Döda zoner täcker delar av havsbotten som en konsekvens av övergödningen. Samverkan mellan engagerade parter från många olika områden och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. Östersjöprojektet uppmanar dig som engagerar dig i Östersjöns välbefinnande att medverka genom att ansöka om finansiering för din idé eller ditt projekt, som främjar Östersjöns tillstånd.

Förra året lanserades en ny kategori för digitala innovationer där Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell, utvärderar projektidéer tillsammans med bland annat Skype-medgrundaren Niklas Zennström.
- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det finns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen.
- Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvarsfulla och innovativa lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.

Ansökningstiden startar onsdagen den 18 maj
Nu kan privatpersoner, skolor och organisationer ansöka om finansiering för att skydda Östersjön. Alla idéer är välkomna med och ansökningstiden är öppen fram till den 30 september. Vinnarna väljs ut genom en allmän omröstning och med hjälp av en jury som består av flera miljöexperter. De mest innovativa projekten tilldelas finansiering.
- I Östersjöprojektet har vi under tidigare år sett fantastiska initiativ, som redan gett goda resultat. Vi uppmuntrar alla att delta för ett friskare Östersjön, berättar Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland.

Förra året fick 9 projekt dela på 250 000 euro, varav vinnaren tilldelades 70 000 euro för sin innovation som samlar plastavfall och olja från haven. Totalt fick Östersjöprojektet 124 ansökningar år 2017.

Mera information om ansökan hittar du här

Tilläggsinformation:
Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland Ålandsbanken, tfn +35840733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi
Crista Tammela, kommunikationschef, Ålandsbanken Finland, tfn +358 40 646 3501, crista.tammela@alandsbanken.fi


Östersjöprojektets vinnare bekämpar Östersjöns plastproblem

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år bland annat olika projekt som bekämpar Östersjöns plastproblem och några digitala innovationer. Totalt finansierar Östersjöprojektet i år nio projekt med nästan 250 000 euro.

”Det är glädjande att se hur stort engagemang det finns bland företag, stiftelser, skolor och privatpersoner för att rädda Östersjön. Ansökningarna representerade en bred skala av lösningar för att rädda Östersjön och det fanns mycket nytänk bland projekten”, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland.

Samlare av plastavfall samlade också mest röster

Plastavfall och mikroplast är något som oroar allmänheten, vilket syns i de 124 ansökningar som Östersjöprojektet fick in. Oron märktes även i den allmänna omröstningen då det vinnande projektet samlade 37 % av rösterna. Sammanlagt fick alla plastrelaterade projekt, fyra projekt av tolv, 64 % av rösterna. Det vinnande projektet är en samlare av plastavfall som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

"Plastproduktionen har vuxit snabbt de senaste decennierna. Andelen plastavfall av allt skräp som samlas längs Östersjöns kust varierar från 30 till 80 procent. Plastavfall i haven är ett stort miljöproblem eftersom plasten har en lång livscykel. Den bryts ner i mindre partiklar och kan innehålla skadliga kemikalier. Mikroplast, som brutits ner från till exempel sönderfallet plastskräp, är särskilt skadligt eftersom den lämpar sig storleksmässigt som föda för många marina organismer som fåglar, fiskar och ryggradslösa djur. Utsläpp av mikroplaster sker även från hushållen och trafiken.”, säger Seppo Knuuttila, specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE) och jurymedlem i Östersjöprojektet.

Vinnaren i den nya kategorin Digitala Innovationer är John Nurminen Stiftelses plattform för gräsrotsfinansiering - Nutribute. Juryn för digitala innovationer är utvidgad med Ilkka Paananen, vd för spelbolaget Supercell samtNiklas Zennström, medgrundare av Skype.

”Det är uppmuntrande att se gräsrotsfinansiering användas specifikt för att lösa Östersjöns utmaningar. Det finns många idéer där ute som behöver stöd och det här är ett bra sätt att sammanföra aktörer och påskynda handlingarna genom att använda en digital plattform. Nutribute har potential att skapa nya affärsmöjligheter och städa upp Östersjön - och jag ser fram emot att följa deras framsteg”, säger Niklas Zennström.

Vinnarna av den publika röstningen samt storleken på finansiering:

  • Placering 1: En samlare för plastavfall, Clewat Oy 70 000 €
  • Placering 2: Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningar, Sulapac 50 000 €
  • Placering 3: Nutribute – plattform för gräsrotsfinansiering, John Nurminen Stiftelse 15 000 €
  • Övriga finansierade projekt samt storlek på finansiering:
  • Inga mikroplaster i Slemmern, Mariehamns stad 35 000 €
  • Kustobservatoriet, Helsingfors Universitet 35 000 €
  • Stärka rovfiskbeståndet, Ålands Fiskevårdsförening rf. 5 000 €
  • Froodly Go, Froodly Oy 28 000 €
  • Ungdom dina handlingar för Östersjön, Karjaan yhteiskoulu 3 500 €
  • Eleverna bekantar sig med skärgårdsnaturen, Rauman freinetkoulu 4 100 €

Ålandsbanken har i år även varit med och stöttat Östersjön genom miljöorganisationerna WWF Finland och Race For The Baltic med totalt 105 000 €. Sedan 1997 har Ålandsbanken delat ut nästan 2 000 000 euro till olika miljöprojekt.

JURY
Anne-Maria Salonius, juryordförande för Östersjöprojektet
Karl-Johan Lehtinen, Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget)
Seppo Knuuttila, Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE)
Lotta Nummelin, VD för Östersjöfonden
Alf Norkko, Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet.

Tilläggsinformation:
Mera information om de vinnande projekten finns på sidan http://www.balticseaproject.org/2017
Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106.


Mat, det viktigaste valet i vår vardag ur ett miljöperspektiv

Klimatförändringen är den största utmaningen av vår tid och det krävs stater, företag, organisationer och medborgare för att bekämpa den. Det finns inte längre tid för tomt prat, utan det behövs konkreta åtgärder omedelbart. Under FN:s årsmöte i New York ordnades Zero Emissions Summit som en åtgärd för att bekämpa klimatförändringen. Tillställningen syftade till att betona individers möjligheter att påverka klimatförändringen.

Finlands president Sauli Niinistö öppnade tillställningen och visade återigen ledarskap genom att betona klimatförändringens allvar. Han visade också sitt eget engagemang genom att berätta om sina försök att minska sitt koldioxidavtryck. Som en viktig åtgärd nämnde Niinistö sitt eget mål att minska på matsvinnet. I slutet av oktober berättade Niinistö på Twitter att han numera äter kött endast en gång i veckan.

Även minister Kai Mykkänen poängterade vikten av varje medborgares individuella val. Som ett exempel berättade Mykkänen om sina egna insatser i att minska sin familjs köttkonsumtion. Mykkänen erkände att det krävs en del jobb för att uppnå målet, men med hjälp av sunt förnuft kommer de att lyckas.

Min egen keynote fokuserade också på mat, särskilt på hur minskningen av köttkonsumtion kan påverka klimatförändringen.

De länder som undertecknade klimatavtalet på FN:s klimatmöte i Bonn i november letar som bäst efter gemensamma spelregler på hur man rapporterar om sina utsläpp och minskningen av dessa. Det är tydligt att länderna kommer att behöva öka utsläppsminskningarna redan under de närmaste åren. Enligt en färsk rapport av FN:s miljöprogram UNEP täcker nuvarande utsläppsförpliktelser endast en tredjedel av de utsläppsminskningar som behövs för att begränsa atmosfärens temperaturökning till två grader. Även i Bonn lyftes matens roll som en viktig åtgärd i klimatförändringens bekämpning: om vi inte ändrar våra matvanor, kommer vi aldrig att uppnå klimatmålen.

Varför har mat - och särskilt kött - spelat en så stor roll vid senaste möten och tillställningar?

Om boskap var ett land, skulle det vara det tredje största landet med växthusgasutsläpp i hela världen. Ökningen av jordbruk är den främsta källan till avskogning. Cirka 80 % av jordbruksmarken används för boskapsproduktionens behov. I Finland står livsmedel för 20 % av koldioxidavtrycket, vilket är lika mycket som transportutsläppen. Genom att äta miljövänligt kan vi alla effektivt lindra klimatförändringen.

Men hur kan man få individer att övergå till en miljövänligare kosthållning? Man borde förse människor med lättanvända lösningar vars effekter enkelt kan mätas. Två bra exempel i samband med mat och koldioxidavtryck ärWWF:s Köttguide och Ålandsbankens Östersjökort.

WWF:s köttguide är en mobilapplikation som ger praktiska råd för ansvarsfulla val. Den uppmuntrar oss alla att äta mindre kött och öka på mängden grönsaker och hållbart fiskad eller odlad fisk i vår kosthållning. Dessutom rekommenderar köttguiden miljövänligare kött på tallriken de gånger man väljer att äta kött. Klimatvänlig mat är också hälsosammare än mat som innehåller mycket kött!

Östersjökortet, lanserat av Ålandsbanken, presenterades också på Zero Emissions Summit. Östersjökortet är ett helt unikt biologiskt nedbrytbart betalkort som beräknar kundernas koldioxidavtryck baserat på deras genomsnittliga inköp. Kunder med Östersjökortet får tillgång till presentation av koldioxidavtrycket via Internetkontoret eller Mobilbanken, och de kan också välja att donera pengar till viktiga miljöprojekt. Genom att illustrera hur vi som konsumenter påverkar miljön vill Ålandsbanken hjälpa oss att göra mer medvetna val i vardagen. Östersjökortet är kopplat till Åland Index, ett beräkningssystem som mäter koldioxidavtrycket av inköpen. Åland Index är även öppet för andra banker. Man kan inte rädda världen ensam, men tillsammans är det fullt möjligt.

Jag uppmuntrar alla till att rädda vår planet en portion och ett inköp åt gången. Vi kan alla vara klimathjältar i vår egna vardag!

Liisa Rohweder
Huvudsekreterare, WWF Finland


124 idéer för ett friskare Östersjön

Vi är stolta över det stora intresset för Ålandsbankens Östersjöprojekt, i år har vi mottagit 124 ansökningar som har Östersjön i fokus. Med 124 ansökningar om bidrag för Östersjöprojekt i ryggen har juryn nu valt ut 12 projekt som kommer att gå vidare till den publika omröstningen som öppnades den 17 november.

Genom Östersjöprojektet, grundat 2015, syftar Ålandsbanken till att möjliggöra genomförandet av innovativa projekt som har Östersjön i fokus. Det har varit fritt fram för vem som helst, så som privatpersoner, skolklasser och organisationer, att ansöka om finansiering. Östersjöprojektet har fem olika kategorier och i år var den nya kategorin för digitala innovationer med för första gången. I juryn för den nya kategorin sitter bland annat Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell och Skype-medgrundaren Niklas Zennström. Kategorin för digitala innovationer samlade närmare tjugo ansökningar varav två går vidare till den publika omröstningen. Ansökningstiden slutade den 30 september och bland det här årets ansökningar fanns det bidrag från det Finska fastlandet, Åland och Sverige.

Att gallra bort 112 idéer och spara 12 projekt som nu går vidare till den publika omröstningen var utmanande eftersom kvaliteten på många projekt var på en så hög nivå och relevanta för Östersjöns välmående berättar juryns ordförande Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för Affärsområdet Finland.

Nu behövs allmänhetens hjälp!

Expertjuryn har nu gått igenom alla ansökningar och valt ut 12 projekt som går vidare till den allmänna omröstningen.

Bekanta dig med finalisterna och rösta på din favorit fram till 17.12.2017 på adressen: 

http://www.balticseaproject.org/2017

Bland de projekt som fått flest röster väljer juryn ut de slutliga vinnarna. Projekten tilldelas upp till 400 000 euro i projektfinansiering eller expertstöd. På våren 2018 kommer vi att ordna ett evenemang där de bästa idéerna för att skydda Östersjön presenteras och belönas.

För tilläggsinformation:
Anne-Maria Salonius, direktör Affärsområdet Finland, tfn +358407331106
Mikael Mörn, direktör Affärsområdet Åland, tfn +358407692894
Magnus Johansson, direktör Affärsområdet Sverige, tfn +46701484887