Östersjöprojektets ansökningstid för 2021 öppnas!

Östersjöprojektets ansökningstid för 2021 öppnas

I år finansierar Ålandsbanken projekt som främjar Östersjöns tillstånd med upp till 500 000 euro.

Ansökningstiden för Ålandsbankens Östersjöprojektet 2021 har öppnats. Ålandsbanken har som mål att möjliggöra projekt som på ett konkret sätt påverkar och ökar kännedomen om Östersjöns tillstånd. Huvudfokus för finansieringen kommer att ligga på startupföretag, säger Anne-Maria Salonius, ordförande för Östersjöprojektets jury och chef för Ålandsbanken Finland.

– Startupföretag har etablerat sig i finansieringen av Östersjöprojektet. Deras idéer är ofta nyskapande, med en positiv inverkan på Östersjöns tillstånd. Vi är stolta över de projekt vi finansierat och vi följer aktivt med deras utveckling, säger Salonius.

Tidigare år har Östersjöprojektets finansiering möjliggjort flera startupföretags verksamhet. Exempel på företag som fått finansiering är bland annat Solar Foods, som tillverkar matprotein från luften, och Clewat Oy, som är specialiserat på utrustning för insamling av plastavfall.

– Det lönar sig att ansöka om medel vare sig projektet har liten eller stor betydelse för havet, oberoende om det sker just nu eller lite längre fram i tiden, vilket var fallet för vår del. För oss gjorde finansieringen det möjligt att planera den första fabriken och samtidigt kunna berätta hur matens framtid rent konkret kunde se ut, säger Pasi Vainikka, vd för Solar Foods.

I år finansieras projekt som främjar Östersjöns tillstånd med upp till 500 000 euro. Ansökningstiden är öppen till slutet av september (30.9.2021).

Östersjöprojektets ansökning är även öppen för föreningar, stiftelser och forskningsprojekt som strävar till konkreta resultat. Man behöver inte vara en etablerad aktör på marknaden, det viktigaste är att aktören har en idé som siktar på konkreta åtgärder och en tydlig plan för att främja Östersjöns tillstånd.

– Våra handlingar kan påverka Östersjön både på gott och ont och Östersjön behöver fortfarande all hjälp den kan få. Med Östersjöprojektet vill vi uppmuntra alla att delta i skyddsarbetet, säger Salonius.

Ansökan om finansiering ordnas nu för sjunde gången. Ålandsbanken har stöttat företag och olika organisationers viktiga arbete för miljön med över 3 miljoner euro. Östersjöprojektets finansiering baserar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Ålandsbanken delar årligen ut en summa som motsvarar upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton.

Östersjöprojektet finansierar och samarbetar på lång sikt med aktörer vars fokus ligger på skydd av Östersjön. Bland aktörerna finns bland annat Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse, Håll Skärgården Ren rf och Emmaus Åland.

Mer information:

Anne-Maria Salonius
Chef Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Hietala
Marknads- och kommunikationschef Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 646 3501
crista.hietala@alandsbanken.fi


Skräpet bort från snönlassen – Clewat, som specialiserar sig på rening av vattendrag, får Östersjöprojektets huvudbidrag

Ålandsbankens Östersjöprojekt mottog rekordmånga ansökningar om finansiering

För Ålandsbankens Östersjöprojekt var det ett framgångsrikt år: projektet mottog rekordmånga ansökningar, hela 168 stycken, och i år finansieras olika projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön med ett svindlande belopp på 500 000 euro.

Clewat Oy, som är specialiserat på rening av vattendrag, får i år det största enskilda finansieringsbeloppet ur Ålandsbankens Östersjöprojekt, 130 000 euro. Finansieringen kommer att användas för att utveckla företagets innovativa snösmältningsmetod. Vid snödumpning hamnar flera tusen kilo skräp och miljontals mikroplastartiklar i Östersjön varje vinter.

Marko Kärkkäinen, kommersiell direktör på Clewat, säger att fördelen med Clewats innovation är att snösmältningen i sig är koldioxidfri. Clewats maskin kan drivas helt och hållet med el genom att utnyttja kraften i strömmande vatten.

– De problem som orsakas av klimatförändringarna samt förlusten av den biologiska mångfalden kräver effektiva, miljövänliga lösningar och expertis, säger Kärkkäinen.

Finansiering för ett bättre Östersjön

Under den gångna vintern har Clewat varit involverat i att med hjälp av el smälta hundratals lastbilslass med snö i Helsingfors. Med deras maskin har nästan allt skräp filtrerats bort från snön, allt från cyklar till knappnålshuvuden. Med den finansiering som nu beviljas kommer Clewat att kunna testa en ny, större variant av ekologisk snösmältning vid Östersjöns stränder.

Clewat är ett företag specialiserat på miljöteknik som tillverkar farkoster för rening av vattendrag. Farkosterna kan filtrera plastavfall, skadlig vegetation och olja ur vattendrag. Ålandsbankens Östersjöprojekt har redan tidigare finansierat Clewats projekt för att förbättra tillståndet i Östersjön.

– Östersjön är vårt hemmahav. Låt oss nu på riktigt ta hand om vårt eget hav, och därefter kan vi ta de lösningar som har visat sig fungera vidare till världens hav, påpekar Kärkkäinen.

Anne-Maria Salonius, ordförande i Östersjöprojektets jury och chef för Ålandsbanken Finland, är mycket glad över hur mångsidiga och fantasifulla projekt det finns för att förbättra Östersjöns tillstånd.

– Vi är glada över att kunna möjliggöra många meningsfulla projekt. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring, säger Salonius.

Våtmarker, forskningsprojekt och ungdomars engagemang

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala vattenmiljön och öka den biologiska mångfalden.

– Vi behöver små och stora åtgärder för att få ett friskt Östersjön, säger Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamn.

Finlands miljöcentral SYKE får 42 000 euro för att studera mängden plast i sjöfåglars häckningsplatser och för att städa upp miljön. Både sjöfåglar och miljö lider av mängden plastavfall.

– Jag är oerhört glad att jag i det här projektet får arbeta för min halvsekel långa kärlek till fåglar, säger Seppo Knuuttila, specialforskare som är involverad i projektet.

För projekt för barn och ungdomar kommer Östersjöprojektet att finansiera Rotary distrikt 1410:s projekt Vattenryggsäck, vars syfte är att få barn intresserade av miljön och deras egna närliggande vattendrag. Projekt Vatten ryggsäck får 5 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

– Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att sammanställa material samt sprida produkter och information om projektet. Tidigare har vi gjort allt som ideellt arbete, säger Anita Häggblom, guvernör i Rotarydistriktet.

Ålandsbanken stödjer sina långsiktiga partners

Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer. Ålandsbanken kommer i år återigen att stödja sina långsiktiga samarbetspartner med över 200 000 euro. Bland annat Baltic Sea Action Group, John Nurminens stiftelse och Race for the Baltic får finansiering.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för sjätte gången. Ålandsbanken har genom åren donerat närmare 2 800 000 euro till förmån för miljön.

– Genom den årliga finansieringen samt de finansierade projekten och aktörerna konkretiseras även var och en av våra kunders depositioner för att förbättra Östersjöns tillstånd och skydda miljön, säger Anne-Maria Salonius.

Resultat för Ålandsbankens Östersjöprojekt 2020:

Rehabiliteringsplan för Vahtolanlahti, 5 500 €

Rotary Vattenryggsäck, 5 000 €

Ådans vänner, 10 000 €

Clewat, Snowhow-projekt, 130 000 €

Mariehamns stad, Svibyåns våtmark, 80 000 €

SYKE – Finlands miljöcentral, Plast i sjöfågelbon, 42 000 €

Baltic Sea Action Group, 80 000 €

Race for the Baltic, 50 000 €

WWF, 25 000 €

John Nurminens stiftelse, 80 000 euro

Mer information

Anne-Maria Salonius, direktör Ålandsbanken Finland, tel. +358 40 733 1106 anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.

Stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet sedan 1997. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med nästan 2 800 000 euro. Årligen donerar banken upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton till miljöarbete.


Innovationer för ett renare Östersjön - hållbarhetswebbinarium fredag 12.3.2021!

Nu är det dags att publicera vinnarna i Östersjöprojektet. År 2020 mottog vi hela 168 ansökningar till Östersjöprojektet. Ålandsbanken har över tid donerat nästan 2 800 000 € för miljön.

I webbinariet kommer vi att diskutera Östersjöns tillstånd, lösningar för att förbättra det, företagsansvar och innovationer för att begränsa klimatförändringarna. Våra gäster är Ilkka Herlin (Baltic Sea Action Group), Pasi Vainikka (Solar Foods) och Marko Kärkkäinen (Clewat).

Ilkka Herlin, styrelsemedlem i BSAG, ger oss en inblick i varför det är så viktigt att rädda Östersjön, samt vad vi kan åstadkomma genom samarbete - som till exempel projektet Ett levande Östersjön som finansierats av Östersjöprojektet.

Därtill har vi med oss två synnerligen innovativa finska startup-företag, som fått finansiering av Östersjöprojektet tidigare år. Solar Foods framställer protein ur luften och rankades 2019 av Talouselämä bland Finlands "top 10 startups" med mest potential. Clewat grundades med hjälp av Östersjöprojektets finansiering 2018. Med hjälp av sin unika insamlare av avfall, vegetation och mikroplaster har de åtagit sig såväl nationella som globala projekt för att rädda hav och vattendrag från plast och övrigt avfall. Bägge företag berättar om sin inspirerande resa.

Välkommen att bekanta dig med morgondagens innovationer och lösningar för ett friskare Östersjön!

Program

Presentation av Östersjöprojektets resultat
Anne-Maria Salonius, chef Ålandsbanken Finland

Samarbeten behövs för att rädda Östersjön
Ilkka Herlin, Baltic Sea Action Group

Food Out of Thin Air - mat ur luften
Pasi Vainikka, vd och medgrundare, Solar Foods

Innovationer för att rädda Östersjön
Marko Kärkkäinen, kommerssiell direktör, Clewat


Vänligen notera att webbinariet är på finska.

Registrera dig för webbseminariet här.