Ansökningstiden för finansiering år 2019 börjar!

Östersjöprojektet har finansierat flera framgångsrika startupföretag som främjar Östersjöns tillstånd

I dag startar ansökningen om finansiering ur Ålandsbankens Östersjöprojekt. I år har Östersjöprojektet en rekordsumma, upp till 500 000 euro, att dela ut till projekt som främjar Östersjöns tillstånd.

Ansökan om finansiering ordnas i år för femte gången. Tidigare år har Östersjöprojektet möjliggjort för många startupföretag att komma igång med och utveckla sin verksamhet.

”Under tidigare år har vi fått fantastiska initiativ och projekt till Östersjöprojektet, som redan gett goda resultat. Vi följer stolt med hur de finansierade projekten framskrider, berättar Anne-Maria Salonius, Östersjöprojektets juryordförande.

Östersjöprojektet har bland annat finansierat startupföretaget Solar Foods från Esbo som tillverkar matprotein från luften, Sulapac som tillverkar biologiskt nedbrytbara förpackningar, Johannes Myllykoski och hans företag Clewat Oy som har utvecklat en samlare för plastavfall samt Wapulec Oy som renar avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen.

Östersjöprojektet har möjliggjort till exempel planering av fabriker, produktutveckling, flerårig drift av projekt samt genomförande av pilotprojekt.

Både små och stora aktörer kan ansöka om finansiering

Förutom startupföretagen har Östersjöprojektet finansierat ett antal stora finländska miljöorganisationer som fokuserar på Östersjöns välbefinnande, bland annat WWF Finland, BSAG, John Nurminens stiftelse och Håll Skärgården Ren r.f.  Därtill har många forskningsinriktade aktörer, såsom SYKE (Finlands miljöcentral) och Helsingfors Universitet, fått finansiering ur Östersjöprojektet.

”Vi fungerar som finansiärer av flera projekt som främjar Östersjön, för vi har alla samma mål: att förbättra Östersjöns tillstånd och öka medvetenheten om det”, berättar Salonius.

Såväl företag, stiftelser som forskningsprojekt med konkreta mål kan ansöka om finansiering från Östersjöprojektet. Sökanden behöver inte vara en etablerad aktör i branschen.

”Vi letar inte enbart efter redan påbörjade projekt. Om du har en idé som kan främja Östersjöns välbefinnande kan du få hjälp med att förverkliga den via Östersjöprojektet”, uppmuntrar Salonius.

Rekordsumma till projekt som främjar Östersjöns välbefinnande

Ifjol mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och delade ut 300 000 euro till olika projekt – i år har summan utökats till 500 000 euro.

Den bakomliggande orsaken till den stora summan är mängden ökade insättningar på Ålandsbankens Östersjökonton. Ålandsbanken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av pengarna på Östersjökonton till naturskydds- och miljöprojekt kring Östersjön.

Ålandsbanken, som i år firar sitt 100-årsjubileum, har hittills stöttat både små och stora organisationer i deras viktiga arbete för miljön med nästan 2 300 000 euro.

”Vi vill vara med och förbättra Östersjöns välbefinnande rent konkret och för oss är Östersjöprojektet ett sätt att påverka. Dessutom har Ålandsbanken Östersjökortet, som är världens första kort i miljövänligt material och som är kopplat till ett index för miljöpåverkan, Åland Index”, säger Salonius.

Ansökningstiden för finansiering år 2019 börjar tisdag 2.7. Sista ansökningsdag är 30.9. De finansierade projekten publiceras i början av nästa år.