Så finansierar

Östersjöprojektet

Östersjöns skyddsarbete

Ålandsbanken har finansierat projekt som främjar läget i Östersjön genom Östersjöprojektet sedan år 2014. Finansiering delas ut i fem olika kategorier, och såväl privatpersoner som företag, skolklasser och forskningsgrupper kan ansöka om stöd för sina projekt.

Ansökaren behöver inte vara etablerad på marknaden. Det viktigaste är att aktören har en idé som siktar på konkreta åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd.

Ansökningstiden för finansiering är öppen från början av sommaren till slutet av september (30.9.2020). Juryn besluter vilka projekt som finansieras samt finansieringens storlek och de finansierade projekten publiceras under våren.

Läs noggrant igenom instruktionerna och exempelansökan innan du skickar in ansökan och säkerställ att du har formulerat kortfattade och tydliga svar på alla frågor. Du kan inte göra förändringar till ansökan efter att den är skickad in. Juryn ber vid behov mera information till ansökan.

Östersjöprojektets finansiering baserar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Ålandsbanken delar årligen ut en summa som motsvarar upp till 0,2 procent av depositionerna på alla Östersjökonton.

Anmäll ditt projekt!

Finansieringskategorier

I kategorin digitala innovationer efterlyses projekt som främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri eller en hållbar livsmedelsmarknad.

LÄS MER

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt.

LÄS MER

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

LÄS MER

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus och innehålla element av konkret vattenskydd.

LÄS MER

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt.

LÄS MER

Mottagare av finansiering

År 2019 utdelades sammanlagt 445 000 euro i finansiering.