Så finansierar

Östersjöprojektet

Östersjöns skyddsarbete

Ålandsbanken har finansierat projekt som främjar läget i Östersjön genom Östersjöprojektet sedan år 2014. Finansiering delas ut i fem olika kategorier, och såväl privatpersoner som företag, skolklasser och forskningsgrupper kan ansöka om stöd för sina projekt.

Ansökningstiden för finansiering är öppen från början av sommaren till slutet av september (30.9.2019). När ansökningstiden gått ut, går juryn igenom ansökningarna och väljer ut de bästa till publikomröstningen, som börjar i januari. Det projekt som fått mest röster får finansiering. Storleken på finansieringen baserar sig på juryns beslut och är beroende av projektets omfattning, mål och behov av finansiering.

Finansieringskategorier

I kategorin digitala innovationer efterlyses projekt som främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri eller en hållbar livsmedelsmarknad.

LÄS MER

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt.

LÄS MER

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

LÄS MER

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus och innehålla element av konkret vattenskydd.

LÄS MER

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt.

LÄS MER

Mottagare av finansiering 2018

År 2018 utdelades sammanlagt 300 000 euro i finansiering.