Ansök nu om finansiering via Östersjöprojektet – vi delar ut upp till 500 000 euro

Ansökningstiden för finansiering via Ålandsbankens Östersjöprojekt är öppen och pågår ända fram till slutet av september. I år finns det en rekordstor summa, upp till 500 000 euro, att dela ut till projekt som främjar Östersjöns tillstånd.

“Människors agerande påverkar Östersjöns tillstånd på både gott och ont, och vi vill uppmuntra alla att delta i bevarandearbetet. I år kommer vi att finansiera olika projekt med en rekordstor summa. Bara genom samarbete kan vi åstadkomma en bestående förändring”, säger Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Via Östersjöprojektet kan till exempel företag, stiftelser och forskningsprojekt som syftar till konkreta resultat ansöka om finansiering. Den sökande behöver inte vara en väletablerad aktör inom branschen, och finansiering kan fås för både pågående projekt och goda idéer som går att förverkliga.

Finansiering delas ut i fem kategorier: digitala innovationer, konkreta kilogram, projekt som engagerar, lokala vattenskyddsprojekt samt barn och ungas projekt.

Under tidigare år har många startupföretag fått möjlighet att komma igång och utveckla sin verksamhet med Östersjöprojektets hjälp Dessutom har Östersjöprojektet understött ett antal stora miljöorganisationer som jobbar för Östersjöns välbefinnande i Finland, samt delat ut finansiering till flera olika aktörer som fokuserar sig på forskning.

“Vi finansierar ett brett spektrum av aktörer. Det viktigaste är att projektet verkligen påverkar Östersjöns välbefinnande och att konkreta resultat kan uppnås med hjälp av projektet”, säger Salonius.

Ansökningstiden fortsätter till slutet av september

Finansieringsansökan är öppen nu för femte gången. Förra året mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och finansierade olika projekt till ett sammanlagt värde av 300 000 euro.

Som grund för finansieringen ligger depositionerna på Östersjökonton. Ålandsbanken donerar varje år ett belopp motsvarande upp till 0,2 % av alla depositioner på Östersjökonton till miljöprojekt. I år är summan större än någonsin tidigare.

“Östersjön behöver fortfarande all hjälp det kan få och genom Östersjöprojektet vill vi uppmuntra även andra organisationer att agera för havet. Ansökningstiden fortsätter fram till slutet av september, så det finns fortfarande tid att skicka in en ansökan, säger Salonius.

Ålandsbanken, som i år firar sitt 100-årsjubileum, har hittills bidragit både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön med nästan 2 300 000 euro.

Sista ansökningsdagen för finansiering via Östersjöprojektet 2019 är 30 september. De projekt som får finansiering offentliggörs i början av nästa år. Mer information om hur du ansöker om finansiering hittar du på Östersjöprojektets webbplats: https://ostersjoprojektet.fi/ansok-om-finansiering/

Tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius
direktör, Ålandsbanken Finland
tel. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
kommunikationschef, Ålandsbanken Finland
p. +358 40 646 3501
crista.tammela@alandsbanken.fi

Östersjöprojektet förbättrar läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till engagemang. Såväl privatpersoner som skolklasser och organisationer kan ansöka om stöd för sina projekt för att rädda Östersjön. Att stöda miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet ända sedan 1997. Hittills har Ålandsbanken stött såväl små som stora organisationers viktiga arbete för miljön med 2 300 000 euro. www.ostersjoprojektet.fi