Ålandsbanken ingår samarbete med Skypes medgrundare Niklas Zennströms Race For The Baltic

Gemensam mission om att förbättra tillståndet i Östersjön för ihop aktörerna Race For The Baltic och Ålandsbankens Östersjöprojekt. Östersjöprojektet lanserar en ny kategori för digitala innovationer. Kategorin drivs tillsammans med Race For The Baltic, ett initiativ grundat av Zennström Philanthropies. Tillsammans skapar organisationerna goda förutsättningar för att värna om miljön både genom innovativa lösningar och ett ökat engagemang. I år finansierar Östersjöprojektet goda idéer för Östersjön med upp till 400.000 euro.

Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker redan delar av havsbotten, som en konsekvens av övergödning. Samverkan mellan flera parter och utveckling av nya idéer är avgörande för Östersjöns framtid. Tillsammans avser parterna att leverera båda.

– Genom att utveckla Östersjöprojektet tillsammans med Race For The Baltic är vår ambition att både engagera och finansiera innovativa idéer, som kan skapa en hållbar utveckling i regionen och på sikt rädda Östersjön. När fler samverkar blir insatsen tydligare och resultatet kraftfullare, säger Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken.

– Östersjön behöver nytänkande som utnyttjar den potential som ny teknologi kan föra med sig. Det är vad kategorin för digitala innovationer handlar om, säger Niklas Zennström.

Samarbetet mellan parterna gör även att Ålandsbanken går in som medfinansiär till Baltic Sea City Accelerator, Race For The Baltics plattform för att genom samverkan förbättra kvaliteten på vattnet och skapa en mer hållbar utveckling i städerna kring Östersjön.

– Östersjöregionen är rik och välutbildad, det finns stor potential att bli en förebild för ekologisk hållbarhet och hantering av vattenkvaliteten. Men för att det ska hända måste flera gå samman, säger Niklas Zennström.

– Genom Ålandsbanken har vi fått en samarbetspartner med både erfarenhet och engagemang vad gäller att identifiera och utveckla goda idéer för Östersjön, fortsätter han.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne-Maria Salonius direktör föra affärsområdet Finland Ålandsbanken, Tel.+35840733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Barbara Jacksson, direktör för Race for the Baltic, Tel. + 46 73 850 3358 barbara@raceforthebaltic.com