Ålandsbanken inbjuden att presentera Åland Index och Östersjökortet för FN i New York

Ålandsbankens Östersjöarbete väcker intresse hos Förenta Nationerna. Ålandsbankens verkställande direktör Peter Wiklöf deltog i ett klimatmöte hos FN i New York i förra veckan. Han var där för att berätta om Östersjökortet och Åland Index, ett digitalt verktyg som mäter miljöbelastningen på dina uppköp. Mötet sammankallades av Peter Thomson, ordförande för FN:s generalförsamling.

Ålandsbanken presenterade sina insatser för Östersjön på Climate Change and the Sustainable Development Agenda, en konferens om klimatförändring och hållbar utveckling som hölls den 23 mars på FN i New York.

Ålandsbankens verkställande direktör Peter Wiklöf presenterade som paneldeltagare Östersjöprojektet, Östersjökortet och Åland Index som en del av ett idéutbyte för praktiska lösningar för klimatarbetet.

”Vi är mycket glada att FN uppmärksammar vårt miljöarbete. På Ålandsbanken har vi kombinerat vår expertis om bankvärlden och kännedom av Östersjön till att skapa klimatsmarta redskap och tjänster. Vi hoppas på att kunna inspirera andra att göra insatser för miljön – både globalt och med hjälp av lokal expertis”, säger Peter Wiklöf, verkställande direktör för Ålandsbanken.

Ålandsbanken har redan tidigare i år utbytt idéer för klimatarbetet med Förenta Nationerna på det europeiska planet. Ålandsbankens insatser väckte intresse i Europa, och genom konferensen i New York fick banken även presentera sina insatser för den globala organisationen.

”Det finns ett klart behov för konkreta miljösatsningar. Vi har utvecklat Åland Index och Östersjökortet för att ge kunderna konkreta verktyg till klimatsmarta konsumtionsval.

Vi är stolta att dela med oss av vårt kunnande och idéutbytet ger även vägkost till oss att utvecklas vidare”, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområde Finland.

Ålandsbankens Östersjökort är världens första biologiskt nedbrytbara betalkort, som mäter miljöpåverkan av inköpen. Östersjökortet är kopplat till Åland Index, ett digitalt verktyg som beräknar koldioxidbelastningen av uppköp och ger kunden verktyg till att minska på sitt miljöavtryck, t.ex. genom förslag till kompensation via olika miljöprojekt.

Tilläggsinformation: Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106.

Ålandsbanken Abp 1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om 5,1 miljarder euro och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.

Östersjöprojektet Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 600 000 euro donerats till både små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Östersjökonton ( tidigare Miljökonto) har varit grunden i att möjlig göra detta: årligen har banken donerat egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona. Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön