Ålandsbanken först i världen med miljövänligt betalkort med vilket du kan mäta din miljöpåverkan

Ålandsbanken lanserar en helt ny typ av biologiskt nedbrytbart betalkort – Östersjökortet – som låter användarna se hur mycket koldioxidutsläpp deras inköp i genomsnitt ger upphov till. Samtidigt ger Ålandsbanken användarna möjlighet att gottgöra sin miljöpåverkan via olika miljöprojekt.

— På Åland är havet aldrig långt borta och vi kan inte undvika att se effekterna av föroreningar och övergödning. Sedan 1997 har banken stöttat projekt för miljön och 2015 lanserade vi Östersjöprojektet för att finansiera smarta idéer specifikt för Östersjön. Men vi vill också ge våra kunder möjlighet att genom sina handlingar göra en insats. Östersjön kan vi bara rädda tillsammans, säger Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken.
— Med Östersjökortet kan man följa hur den egna konsumtionen påverkar miljön samt få en möjlighet att gottgöra sina inköp, säger Peter Wiklöf.

Användarna av Östersjökortet får en uppskattning av konsumtionens miljöpåverkan via Internetkontoret eller Mobilbanken. När det är dags att betala räkningen får kunden även möjlighet att donera pengar till olika miljöprojekt. Genom att tydliggöra hur man som konsument påverkar miljön hoppas Ålandsbanken underlätta för alla att kunna göra medvetna val i vardagen.

– Samarbetet med WWF Finland hjälper oss att erbjuda kunderna alternativa beteendemönster samt olika typer av miljöprojekt som kunden kan välja att stöda, berättar Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken.

– WWF har arbetat långsiktigt med att förbättra Östersjöns tillstånd. Det blir allt viktigare i vårt arbete att främja hållbara konsumtionsval och klimatlösningar. Med hjälp av samarbetet med Ålandsbanken kan vi göra vårt arbete ännu mer effektivt och verkningsfullt, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare på WWF Finland.

Redovisningen är baserad på det unika Åland Index, utvecklat av Ålandsbanken. Indexet använder MasterCards information för varje specifik handlare samt finansmarknadsdata om koldioxidutsläppen per företag inom dessa branscher. Det möjliggör en beräkning av koldioxidavtrycket för varje enskild transaktion och även potentiell gottgörelse eller beteendeförändring. KPMG har tillhandahållit Ålandsbanken med metodologi- och beräkningsexpertis för Åland Index.

– Innovation är ett viktigt fokusområde för Mastercard där Östersjökortet och Åland Index, som är något helt nytt, passar väl in. När banken med sitt kunnande om riskanalys och marknadsdata i kombination med vår transaktionsdata och KPMGs hållbarhetsexpertis kan hjälpa konsumenter att förbättra miljön, vill vi självklart vara med och bidra. Nästan allting har ett pris, men vår miljö är ovärderlig”, säger Sasha Krstic, regionchef Mastercard Norden och Baltikum.

– Data ses ofta som komplicerad och livlös men är i det här fallet raka motsatsen. Genom att tillhandahålla information för väl underbyggda beslut har banken skapat möjlighet till insikt som är både enkel och engagerande. För oss var det ett självklart beslut att bidra med expertis för Åland Index eftersom det är ett bra exempel på hur finansbranschen kan bidra med både förståelse och finansiering för miljöns bästa, säger Daniel Dellham, Head of Sustainability Consulting KPMG.

Under sommaren börjar Ålandsbanken successivt byta ut sina befintliga kort i Finland och på Åland till nya Östersjökort. Snart finns korten också i Sverige. Under detta år kopplas kortet även automatiskt till Åland Index. De kunder som redan nu vill testa Åland Index eller beställa Östersjökort kan göra det via bankens webbplats.