Mari Pantsar, Mikko Koskinen och Markku Ollikainen utsedda till nya jurymedlemmar för Östersjöprojektet

Ålandsbankens Östersjöprojekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till handling. Gemensamt för den nya juryn är förståelse för entreprenörskap, gedigen erfarenhet av miljöfrågor och ett varmt förhållande till naturen. Juryn måste identifiera aldrig tidigare skådad potential.

Nästa ansökningsomgång för Östersjöprojektet inleds i januari 2024.

I den kommande ansökningsomgången kommer juryn för Östersjöprojektet att få några nya medlemmar: Mari Pantsar, tidigare temadirektör för Sitraserieentreprenör Mikko Koskinen och professor emeritus, forskningsdirektör Markku Ollikainen.

Filosofie doktor och docent Mari Pantsar har tidigare arbetat som Sitras temadirektör och är numera engagerad i det egna företaget Kari & Pantsar Co. Hon berättar att hon har följt Östersjöprojektet länge och är entusiastisk över sin framtida roll som jurymedlem.

“Det som jag särskilt gillar med Östersjöprojektet är att man inte starkt begränsar vilka projekt som kan ansöka om finansiering. Det möjliggör också nya innovationer och att hitta helt nya infallsvinklar”, säger Pantsar.

Innovativt vattenbruk och forskning för Östersjön

Mikko Koskinen är serieentreprenör och grundare av det prisbelönta Kyrö Distillery. Han har också varit med och grundat ett uppstartsföretag – Nemo Seafarms – som fokuserar på regenerativt vattenbruk, och har därtill även gjort annat miljöarbete.

“Det som jag ser särskilt fram emot som jurymedlem är att få utnyttja det jag redan kan samt att lära mig nya saker av både mina kollegor i juryn och av de som ansöker om finansiering”, sammanfattar Koskinen.

Professor emeritus Markku Ollikainen säger att han särskilt saknar projekt som skulle bidra till att lösa problemet med övergödning i Östersjön.

“Övergödning har varit ett av Östersjöns största problem under hela min trettioåriga forskarkarriär. Det skulle vara fantastiskt att se nya innovationer för att lösa det”, säger han.

4,4 miljoner euro för Östersjöns välbefinnande

Förutom Pantsar, Ollikainen och Koskinen fortsätter Alf Norkko som medlem i jurynÅlandsbankens direktör Anne-Mari Salonius fungerar fortsättningsvis som ordförande för juryn.

“Den nya juryn är experter på startup-världen, biologisk mångfald och bevarande samt social påverkan. Det kommer säkert att vara till nytta när de ska sätta sig in i Östersjöprojektets många olika projekt”, säger Salonius.

Ålandsbanken har redan finansierat miljöarbetet inom ramarna för Östersjöprojektet med sammanlagt ca 4,4 miljoner euro. Salonius konstaterar att juryn spelar en viktig roll i att fördela medel till aktuella och potentiellt inflytelserika idéer, både på kort och lång sikt.

“Vid behov måste juryn också kunna identifiera en aldrig tidigare skådad potential i idéer som vi aldrig har hört talas om tidigare”, konstaterar Salonius.