Uppvärmningen av Östersjön hotar havens mångfald – innovationer och idéer som påverkar Östersjöns tillstånd finansieras nu

Östersjön är ett grunt hav med en långsam vattenomsättning. Det gör att Östersjön värms upp snabbare än andra hav i världen och i år har uppvärmningen varit mycket exceptionell.